สวัสดิการการเงินเพื่อข้าราชการและลูกจ้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1

ดาวน์โหลดหลักเกณฑ์และแบบฟอร์ม

หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการการเงินเพื่อข้าราชการและลูกจ้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 พ.ศ. 2563 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2565

หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการการเงินเพื่อข้าราชการและลูกจ้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 พ.ศ. 2563 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2565 (ฉบับที่ 2)

รายงานประชุมสามัญ ปี 2564

หลักเกณฑ์ สกส. ปี 2563

แบบฟอร์มขอกู้เงินประเภทสามัญ สพป.ตรัง เขต 1

แบบฟอร์มขอกู้เงินประเภทฉุกเฉิน

ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก

แบบฟอร์มของลาออก

แบบฟอร์มขอเพิ่มห้น-ลดหุ้น

ประกาศ สพป.ตรัง เขต 1 การงดเพิ่มหุ้นชั่วคราว