ช่องทาง คำถาม – คำตอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรังเขต 1

คำแนะนำ

ช่องทางถาม – ตอบ Q&A นี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบได้ทางหน้าเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 โดยท่านสามารถสอบถามข้อมูล ผ่านช่องทางบริการ เมนู สร้างคำถาม ด้านล่าง

[dwqa-list-questions-1]