ติดต่อเรา

สถานที่ตั้ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
ตั้งอยู่เลขที่ 193 หมู่ 12 ตำบลโคกหล่อ ถนนตรัง–ปะเหลียน อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92000
โทรศัพท์. 075–572027 , 075-572066
โทรสาร. 075-291509
Website http://www.trang1.go.th
E-mail : trang1.go.th@gmail.com

แผนที่หน่วยงาน