วิสัยทัศน์

        การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 มีคุณภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บนพื้นฐานของความเป็นไทย

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.