ข่าวกิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1

ข่าวกิจกรรมสถานศึกษาในสังกัด

ข่าวประชาสัมพันธ์สถานศึกษาในสังกัด

ประกาศ / คำสั่งสถานศึกษาในสังกัด

การบริหารงบประมาณ

การบริหารงบประมาณ

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การส่งเสริมความโปร่งใส

การส่งเสริมความโปร่งใส

การป้องกันการทุจริต

การป้องกันการทุจริต

ห้องสมุดกฎหมาย

ห้องสมุดกฎหมาย

รายงานความพึงพอใจ

รายงานความพึงพอใจ

Toggle title

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

แผนปฎิบัติการประจำปี พ.ศ. 2564

แผนปฎิบัติการประจำปี พ.ศ. 2564

รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

Toggle title

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Toggle title

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Toggle title

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

ผลงานวิชาการ

แจ้งงานบุญ

No Content Available

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.