แผนอัตรากำลังข้าราชการ
.HRMS.OBEC UPDATE: 2024-03-30
รหัสโรงเรียนตำบลอำเภอนร.ห้องเรียนผอ.ผอ.(กคศ.)รองรอง(กคศ.)ครูครู(กคศ.)ผอ./ขาด-เกินรอง/ขาด-เกินครู/ขาด-เกินอัตรากำลังก่อน 1 ตค.อัตรากำลังตั้งแต่ 1 ตค.
1092140017 บ้านควนปริงเมืองตรังควนปริง2391211111515-----
1092140018 บ้านนาป้อเมืองตรังควนปริง134911-11111--1---
1092140009 วัดนิคมประทีปเมืองตรังโคกหล่อ132911-11111--1---
1092140010 วัดสาริการามเมืองตรังโคกหล่อ629-1--46-1--2-33.33%-33.33%
1092140011 "มิตรภาพที่ ๓๑ ""วัดทุ่งหวัง"""เมืองตรังโคกหล่อ130911-11011--1-1-9.09%-9.09%
1092140022 วัดควนวิเศษเมืองตรังทับเที่ยง1,6214911336969-----
1092140021 อนุบาลตรังเมืองตรังทับเที่ยง1,6854811446969-----1.45%
1092140042 วัดไทรงามเมืองตรังนาตาล่วง158911-11111--1---
1092140043 วัดไพรสนฑ์เมืองตรังนาตาล่วง116911-11111--1---
1092140048 ไทยรัฐวิทยา ๓๙ (บ้านนาโต๊ะหมิง)เมืองตรังนาโต๊ะหมิง1681211-11515--1---
1092140052 บ้านควนสระแก้วเมืองตรังนาโต๊ะหมิง37911--36---3-50%-50%
1092140040 วัดศรีสุวรรณารามเมืองตรังนาท่ามใต้123811-11010--1---
1092140006 วัดนานอนเมืองตรังนาท่ามใต้2331211111515-----
1092140004 บ้านบางยางเมืองตรังนาท่ามเหนือ127911-11111--1---
1092140001 บ้านคลองเต็งเมืองตรังนาท่ามเหนือ3011211-11615--1+1+6.67+6.67
1092140014 วัดทุ่งหินผุดเมืองตรังนาบินหลา93911--88-----
1092140015 บ้านโคกชะแง้เมืองตรังนาบินหลา124911-11111--1---
1092140027 บ้านหนองเรี้ยเมืองตรังนาพละ63911--56---1-16.67%-16.67%
1092140028 ต้นบากราษฎร์บำรุงเมืองตรังนาพละ43911--56---1-16.67%-16.67%
1092140029 วัดขุนสิทธิ์เมืองตรังบ้านโพธิ์2581211111515-----
1092140024 เพาะปัญญา ในพระอุปถัมภ์ ฯเมืองตรังนาโยงใต้235911-11111--1---
1092140031 วัดน้ำผุดเมืองตรังน้ำผุด105911-1811--1-3-27.27%-27.27%
1092140036 บ้านห้วยเร็จเมืองตรังน้ำผุด72911--56---1-16.67%-16.67%
1092140037 บ้านปากห้วยเมืองตรังน้ำผุด81911--56---1-16.67%-16.67%
1092140032 บ้านไร่พรุเมืองตรังน้ำผุด244911-11111--1---9.09%
1092140033 บ้านทุ่งนาเมืองตรังน้ำผุด122911-11111--1---
1092140034 บ้านเขาหลักเมืองตรังน้ำผุด49911--46---2-33.33%-33.33%
1092140035 บ้านด่านเมืองตรังน้ำผุด2281---34+1--1-25%-25%
1092140016 วัดแจ้งเมืองตรังบางรัก99911--78---1-12.5%-12.5%
1092140013 วัดเกาะมะม่วงเมืองตรังบ้านควน124911-11111--1---
1092140030 บ้านห้วยไทรเมืองตรังบ้านโพธิ์89911--58---3-37.5%-37.5%
1092140026 วัดโพธารามเมืองตรังบ้านโพธิ์144911-1811--1-3-27.27%-27.27%
1092140045 วัดเชี่ยวชาญกิจเมืองตรังหนองตรุด1261111-11414--1---
1092140046 บ้านปากไพเมืองตรังหนองตรุด31----1---+1--
1092140047 บ้านกลางนาเมืองตรังหนองตรุด51911--36---3-50%-50%
1092140234 บ้านโพรงจระเข้ย่านตาขาวโพรงจระเข้104911--88-----
1092140221 วัดโหละคล้าย่านตาขาวโพรงจระเข้529-1--46-1--2-33.33%-33.33%
1092140248 วัดอัมพวันย่านตาขาวเกาะเปียะ110911--78---1-12.5%-12.5%
1092140240 บ้านคลองทรายขาวย่านตาขาวเกาะเปียะ369-1--36-1--3-50%-50%
1092140241 บ้านทุ่งนาย่านตาขาวเกาะเปียะ2791---24+1--2-50%-50%
1092140262 บ้านหนองชวดย่านตาขาวเกาะเปียะ58911--46---2-33.33%-33.33%
1092140259 บ้านนาโตงย่านตาขาวทุ่งกระบือ90911--88-----
1092140260 บ้านนานินย่านตาขาวทุ่งกระบือ74911--66-----
1092140253 บ้านคลองปะเหลียนย่านตาขาวทุ่งกระบือ95811--58---3-37.5%-37.5%
1092140254 บ้านท่าบันไดย่านตาขาวทุ่งกระบือ80811--68---2-25%-25%
1092140258 บ้านควนอินทนินงามย่านตาขาวทุ่งกระบือ127811-11010--1---
1092140244 บ้านควนเคี่ยมย่านตาขาวทุ่งค่าย44911--36---3-50%-50%
1092140245 บ้านควนยางย่านตาขาวทุ่งค่าย122911-11111--1---
1092140246 บ้านควนยวนย่านตาขาวทุ่งค่าย131911-11011--1-1-9.09%-9.09%
1092140242 บ้านทุ่งค่ายย่านตาขาวทุ่งค่าย236911-11211--1+1+9.09+9.09
1092140243 บ้านเขาไม้แก้วย่านตาขาวทุ่งค่าย43911--46---2-33.33%-33.33%
1092140223 บ้านยูงงามย่านตาขาวโพรงจระเข้409-1--46-1--2-33.33%-33.33%
1092140238 วัดหนองเป็ดย่านตาขาวนาชุมเห็ด82911--88-----
1092140239 บ้านหนองชุมแสงย่านตาขาวนาชุมเห็ด42911--46---2-33.33%-33.33%
1092140224 วัดควนนิมิตศิลาย่านตาขาวนาชุมเห็ด86911--68---2-25%-25%
1092140225 บ้านไทรงามย่านตาขาวนาชุมเห็ด1431211-11515--1---
1092140226 บ้านลำพิกุลย่านตาขาวนาชุมเห็ด230911-11111--1---
1092140227 บ้านทอนพลาย่านตาขาวนาชุมเห็ด64911--36---3-50%-50%
1092140233 บ้านทุ่งศาลาย่านตาขาวในควน629-1--46-1--2-33.33%-33.33%
1092140231 บ้านห้วยด้วนย่านตาขาวในควน61811--46---2-33.33%-33.33%
1092140232 บ้านในควนย่านตาขาวในควน85811--88-----
1092140228 บ้านทุ่งหนองแห้งย่านตาขาวในควน206811-11010--1---
1092140222 บ้านโคกทรายย่านตาขาวโพรงจระเข้185911-11111--1---
1092140249 บ้านย่านตาขาวย่านตาขาวย่านตาขาว8472911223939-----
1092140257 บ้านนายายหม่อมย่านตาขาวย่านตาขาว578-1--56-1--1-16.67%-16.67%
1092140256 บ้านควนโพธิ์ย่านตาขาวย่านตาขาว163911-11011--1-1-9.09%-9.09%
1092140235 วัดชลวาปีวิหารย่านตาขาวหนองบ่อ144911-11011--1-1-9.09%-9.09%
1092140252 บ้านทุ่งเกาะญวนย่านตาขาวหนองบ่อ207----76--+1+16.67+16.67
1092140158 หาดทรายทองปะเหลียนเกาะสุกร1271011-11313--1---
1092140159 บ้านแหลมปะเหลียนเกาะสุกร68711--66-----
1092140156 บ้านสามแยกปะเหลียนท่าข้าม122911-11011--1-1-9.09%-9.09%
1092140157 บ้านทอนหานปะเหลียนท่าข้าม69811--56---1-16.67%-16.67%
1092140153 บ้านท่าข้ามปะเหลียนท่าข้าม57911--46---2-33.33%-33.33%
1092140154 บ้านหยงสตาร์ปะเหลียนท่าข้าม121911-11011--1-1-9.09%-9.09%
1092140155 ทุ่งรวงทองปะเหลียนท่าข้าม61811--46---2-33.33%-33.33%
1092140161 วัดท่าพญาปะเหลียนท่าพญา48711--66-----
1092140168 บ้านทุ่งยาวปะเหลียนทุ่งยาว3461511111817--+1+5.88+5.88
1092140169 บ้านหนองหว้าปะเหลียนทุ่งยาว120811-11010--1---
1092140171 บ้านทุ่งมะขามป้อมปะเหลียนทุ่งยาว123811-11010--1---
1092140166 บ้านยวนโปะปะเหลียนบางด้วน55711--66-----
1092140167 บ้านป่าแก่ปะเหลียนบางด้วน63711--46---2-33.33%-33.33%
1092140164 บ้านบางด้วนปะเหลียนบางด้วน104711--98--+1+12.5+12.5
1092140165 วัดควนวิไลปะเหลียนบางด้วน45711--46---2-33.33%-33.33%
1092140163 บ้านหนองยายแม็มปะเหลียนบ้านนา135911-11111--1---
1092140173 บ้านหนองโต๊ะปะเหลียนบ้านนา51811--46---2-33.33%-33.33%
1092140177 บ้านห้วยม่วงปะเหลียนบ้านนา154911-1911--1-2-18.18%-18.18%
1092140178 บ้านหินคอกควายปะเหลียนบ้านนา1621111-11414--1---
1092140179 บ้านหัวควนปะเหลียนบ้านนา3381---34+1--1-25%-25%
1092140180 บ้านวังศิลาปะเหลียนบ้านนา76911--68---2-25%-25%
1092140193 บ้านควนไม้ดำปะเหลียนปะเหลียน93911--68---2-25%-25%
1092140187 บ้านลำปลอกเหนือปะเหลียนปะเหลียน1029-1--78-1--1-12.5%-12.5%
1092140188 บ้านหาดเลาปะเหลียนปะเหลียน141911-11111--1---
1092140185 บ้านปะเหลียนปะเหลียนปะเหลียน4421811112323-----
1092140186 บ้านลำแคลงปะเหลียนปะเหลียน1401211-11415--1-1-6.67%-6.67%
1092140176 บ้านเขาติงปะเหลียนลิพัง113811--88-----
1092140174 บ้านลิพังปะเหลียนลิพัง2091111111414-----
1092140175 บ้านทุ่งปาหนันปะเหลียนลิพัง92911--58---3-37.5%-37.5%
1092140181 บ้านสุโสะปะเหลียนสุโสะ73----2---+2--
1092140182 บ้านท่าคลองปะเหลียนสุโสะ54911--36---3-50%-50%
1092140183 ทุ่งไทรทองปะเหลียนสุโสะ38911--36---3-50%-50%
1092140184 บ้านท่าเทศปะเหลียนสุโสะ54911--66-----
1092140172 หนองผักฉีดปะเหลียนสุโสะ53911--46---2-33.33%-33.33%
1092140189 บ้านหนองเจ็ดบาทปะเหลียนแหลมสอม88711--58---3-37.5%-37.5%
1092140190 บ้านแหลมสอมปะเหลียนแหลมสอม164911-11111--1---
1092140191 บ้านนาทุ่งปะเหลียนแหลมสอม122811-11010--1---
1092140292 วัดไทรทองนาโยงโคกสะบ้า3031111-11514--1+1+7.14+7.14
1092140293 วัดนางประหลาดนาโยงโคกสะบ้า106911--98--+1+12.5+12.5
1092140294 บ้านไร่หลวงนาโยงโคกสะบ้า101911--88-----
1092140299 บ้านช่องนาโยงช่อง618-1--46-1--2-33.33%-33.33%
1092140300 วัดช่องเปี่ยมราษฎร์นาโยงช่อง1481111-11414--1---
1092140301 บ้านห้วยลึกนาโยงช่อง128911-11111--1---
1092140288 วัดธรรมารามนาโยงนาข้าวเสีย1741211-11415--1-1-6.67%-6.67%
1092140289 บ้านเกาะปุดนาโยงนาข้าวเสีย98911--88-----
1092140290 วัดควนสีนวลนาโยงนาข้าวเสีย4201911112121-----
1092140285 บ้านหนองไทรนาโยงนาโยงเหนือ4971711112020-----
1092140283 วัดจอมไตรนาโยงนาโยงเหนือ118911-11111--1---
1092140286 ไทรงามนาโยงนาหมื่นศรี90911--48---4-50%-50%
1092140287 บ้านควนสวรรค์นาโยงนาหมื่นศรี1841211111415---1-6.67%-6.67%
1092140298 บ้านคลองลำปริงนาโยงละมอ90911--58---3-37.5%-37.5%
1092140296 บ้านหนองยวนนาโยงละมอ102911--68---2-25%-25%
1092140297 บ้านทุ่งส้มป่อยนาโยงละมอ57811--46---2-33.33%-33.33%
1092140295 วัดมงคลสถานนาโยงละมอ142911-11011--1-1-9.09%-9.09%
1092140327 บ้านตะเสะหาดสำราญตะเสะ123911-11111--1---
1092140328 บ้านนาทะเลหาดสำราญตะเสะ2201211111515-----
1092140329 บ้านโคกรักหาดสำราญตะเสะ132911-11011--1-1-9.09%-9.09%
1092140326 บ้านทุ่งกอหาดสำราญบ้าหวี133811-11010--1---
1092140325 บ้านบ้าหวีหาดสำราญบ้าหวี80911--78---1-12.5%-12.5%
1092140324 บ้านบกหักหาดสำราญหาดสำราญ79911--48---4-50%-50%
1092140320 หาดสำราญหาดสำราญหาดสำราญ64911--56---1-16.67%-16.67%
1092140321 วัดหนองสมานหาดสำราญหาดสำราญ150911-11111--1---
1092140322 บ้านปากปรนหาดสำราญหาดสำราญ141911-11111--1---
1092140323 วัดปากปรนหาดสำราญหาดสำราญ120911-11111--1---
เลขที่ 200 หมู่ 12 ถนนตรัง - ปะเหลียน ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
Version.DTE.2024.06.10