เข้าสู่เว็บไซต์ สพป.ตรัง เขต 1

 

>> ระบบ Smart Area

>> สลิปเงินเดือนข้าราชกรครูและบุคลากรทางการศึกษา

>> สลิปเงินเดือนพนักงานราชการและลูกจ้าง

>> สลิปเงินเดือนข้าราชการบำนาญ

>> ข้อมูลสารสนเทศ DMC และอื่นๆ