กลับหน้าแรก
 
 

ด่วนที่สุด การจัดทำข้อมูลของลูกจ้างชั่วคราว
นำเข้าเมื่อวันที่ 29 ก.ค. 2556 โดย กลุ่มบริหารงานบุคคล ระเบียบ
อ่าน [1357]

ด้วย สพฐ.แจ้งให้ โรงเรียนที่มีลูกจ้างชั่วคราวประเภทต่อไปนี้กรอกข้อมูลพื้นฐานเพื่อประกอบการจัดสรรงบประมาณ 1. ครูขั้นวิกฤติ 2. นักการภารโรง 3. ครู SP 2 เดิม 4. ธุรการโรงเรียน 5. นักการภารโรงโครงการคืนครู 6. พี่เลี้ยงเด็กพิการ 7. ครูโครงการครูวิทย์-คณิต 8. โดยให้รายงานที่ http://106.0.176.61/report.....

ด่วนที่สุด   ขอให้โรงเรียนรีบดำเนินการโดยด่วน หากสงสัยสอบถามได้ที่ 075- 572031 หรือ 083 - 63500075 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ด่วนที่สุด ให้รร.ขนาดเล็กทุกโรง กรอกแบบรายงานการใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
การเปลี่ยนตัว/เพิ่มเติม นักเรียน/ครูผู้ฝึกสอน ในการแข่งขันทักษะงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 64
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการดูฟรี มีความรู้ สำหรับสถานศึกษา
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้านเพื่อความมั่นคงของชาติ
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนในการเผยแพร่และจำหน่ายเพลงพระราชนิพนธ์

      อ่านข่าวในหมวดเดียวกันทั้งหมด

สถิติการเยี่ยมชม

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
ถนนตรัง-ปะเหลียน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
โทร. 0-7557-2030 โทรสาร 0-7522-4947
E-mail : trang1@obec.go.th / webmaster : siriwan_ri@hotmail.com