กลับหน้าแรก
 
 

ด่วนที่สุด การจัดทำข้อมูลของลูกจ้างชั่วคราว
นำเข้าเมื่อวันที่ 29 ก.ค. 2556 โดย กลุ่มบริหารงานบุคคล ระเบียบ
อ่าน [1339]

ด้วย สพฐ.แจ้งให้ โรงเรียนที่มีลูกจ้างชั่วคราวประเภทต่อไปนี้กรอกข้อมูลพื้นฐานเพื่อประกอบการจัดสรรงบประมาณ 1. ครูขั้นวิกฤติ 2. นักการภารโรง 3. ครู SP 2 เดิม 4. ธุรการโรงเรียน 5. นักการภารโรงโครงการคืนครู 6. พี่เลี้ยงเด็กพิการ 7. ครูโครงการครูวิทย์-คณิต 8. โดยให้รายงานที่ http://106.0.176.61/report.....

ด่วนที่สุด   ขอให้โรงเรียนรีบดำเนินการโดยด่วน หากสงสัยสอบถามได้ที่ 075- 572031 หรือ 083 - 63500075 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ด่วนที่สุด ! การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน o-net ประจำปีการศึกษา 2557
ด่วน! ขอให้โรงเรียนจัดการเรียนร่วมทุกโรงเรียน
ด่วนที่สุด! แจ้งกำหนดการนิเทศการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ PBL ชั้น ป.3 วันที่ 27 -29 ส.ค.57 และ 1-2 ก.ย. 57 โรงเรียนเป้าหมาย จำนวน 10 โรงเรียน
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมอาเซียนศึกษา ภาค 10
ประชาสัมพันธ์การสัมมนาครูสอนภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 46 ประจำปี 2557 ของโรงเรียนสถานสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา(เอ.ยู.เอ)

      อ่านข่าวในหมวดเดียวกันทั้งหมด

สถิติการเยี่ยมชม

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
ถนนตรัง-ปะเหลียน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
โทร. 0-7557-2030 โทรสาร 0-7522-4947
E-mail : trang1@obec.go.th / webmaster : siriwan_ri@hotmail.com