กลับหน้าแรก
 
 

โครงการประกวดภาพวาดส่งเสริมวัฒนธรรมความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 8 ปี 2556
นำเข้าเมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2556 โดย กลุ่มอำนวยการ กรกนก
อ่าน [161]

.....

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต ร่วมกับมูลนิธิเอ็มโอเอไทย จัดโครงการประกวดภาพวาดส่งเสริมวัฒนธรรมความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 8 ประจำปี 2556 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนระดับประถมศึกษา เกิดความคิดสร้างสรรค์ในเชิงวิทยาศาตร์เทคโนโลยี ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงออกถึงความรู้สึกและจินตนาการ แบ่งการประกวดออกเป็น 6 ระดับ ป.1-6 ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 1-15 กรกฎาคม 2556 ติดต่อสอบถามและส่งผลงานได้ที่ ศว.รังสิต 5 หมู่ 2 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 โทร.025775456-9 ต่อ 302,305 www.rscience.go.th5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ด่วนที่สุด ! การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน o-net ประจำปีการศึกษา 2557
ด่วน! ขอให้โรงเรียนจัดการเรียนร่วมทุกโรงเรียน
ด่วนที่สุด! แจ้งกำหนดการนิเทศการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ PBL ชั้น ป.3 วันที่ 27 -29 ส.ค.57 และ 1-2 ก.ย. 57 โรงเรียนเป้าหมาย จำนวน 10 โรงเรียน
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมอาเซียนศึกษา ภาค 10
ประชาสัมพันธ์การสัมมนาครูสอนภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 46 ประจำปี 2557 ของโรงเรียนสถานสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา(เอ.ยู.เอ)

      อ่านข่าวในหมวดเดียวกันทั้งหมด

สถิติการเยี่ยมชม

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
ถนนตรัง-ปะเหลียน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
โทร. 0-7557-2030 โทรสาร 0-7522-4947
E-mail : trang1@obec.go.th / webmaster : siriwan_ri@hotmail.com