กลับหน้าแรก
 
 

ประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ "มหัศจรรย์ ฉันรักบ้านเกิด"
นำเข้าเมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2556 โดย กลุ่มอำนวยการ กรกนก
อ่าน [474]

.....

บริษัท อาท เคมิคัล (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญน้อง ๆ ที่เรียนอยู่ในระดับชั้น ป.4-6 ส่งภาพวาดเข้าร่วมโครงการประกวดวาดภาพระบายสี ปีที่ 8 หัวข้อ "มหัศจรรย์ ฉันรักบ้านเกิด" โดยน้องๆ ผู้เข้าร่วมประกวด ต้องวาดภาพเพื่อแสดงถึง ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี สถานทีท่องเที่ยว ประจำท้องถิ่นที่เป็นที่ภาคภูมิใจของตน กติกาโครงการ * นักเรียนกำลังศึกษาอยู่ ป.4-6 *วาดภาพลงกระดาษ เอ4 ใช้สีใดระบายก็ได้ * ด้านหลังภาพ วาดภาพผลิตภัณฑ์อาทชนิดใดก็ได้พร้อมเขียน สโลแกน "ยุงแขยง แมลงขยาด เมื่ออาทขยับ" พร้อมด้วยชื่อสกุล ระดับชั้น ชื่อโรงเรียน ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ ระยะเวลาส่งเข้าประกวด ตั้งแต่วันนี้- 30 กันยายน 2556 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ars.co.th5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ส่งแบบเก็บข้อมูลเพิ่มเติมโรงเรียนดีศรีตำบล
การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระหว่างโรงเรียน โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย Yorwor Mathenmatics (YMSC 2014)
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการโครงการแข่งขันทักษะ
แจ้ง เรื่อง การประชุมสัมมนาเครือข่ายองค์คณะบุคคล 3 องค์คณะ
ขอเชิญประชุมเตรียมการแข่งขันทักษะงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557

      อ่านข่าวในหมวดเดียวกันทั้งหมด

สถิติการเยี่ยมชม

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
ถนนตรัง-ปะเหลียน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
โทร. 0-7557-2030 โทรสาร 0-7522-4947
E-mail : trang1@obec.go.th / webmaster : siriwan_ri@hotmail.com