กลับหน้าแรก
 
 

รายงานจำนวนนักเรียนอ่านออกเขียนได้ ปีการศึกษา 2555 ในระบบ e-MES
นำเข้าเมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2556 โดย กลุ่มนโยบายและแผน กรรภิรมย์
อ่าน [1002]

.....

ขอให้โรงเรียน กรอกข้อมูลด้านอ่านออก เขียนได้ ของนักเรียนชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2555 ในระบบ e-MES โดยโรงเรียนใช้รหัส e-MES ตัวเดิมที่ สพป.ตรัง เขต 1 แจ้งให้ทราบแล้ว หากไม่ทราบสอบถามที่กลุ่มนโยบายและแผน 075-572030 และดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2556    กรอกข้อมูลได้ที่นี้   http://eme4.obec.go.th/5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ด่วนที่สุด ให้รร.ขนาดเล็กทุกโรง กรอกแบบรายงานการใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
การเปลี่ยนตัว/เพิ่มเติม นักเรียน/ครูผู้ฝึกสอน ในการแข่งขันทักษะงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 64
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการดูฟรี มีความรู้ สำหรับสถานศึกษา
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้านเพื่อความมั่นคงของชาติ
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนในการเผยแพร่และจำหน่ายเพลงพระราชนิพนธ์

      อ่านข่าวในหมวดเดียวกันทั้งหมด

สถิติการเยี่ยมชม

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
ถนนตรัง-ปะเหลียน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
โทร. 0-7557-2030 โทรสาร 0-7522-4947
E-mail : trang1@obec.go.th / webmaster : siriwan_ri@hotmail.com