กลับหน้าแรก
 
 

รายงานจำนวนนักเรียนอ่านออกเขียนได้ ปีการศึกษา 2555 ในระบบ e-MES
นำเข้าเมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2556 โดย กลุ่มนโยบายและแผน กรรภิรมย์
อ่าน [949]

.....

ขอให้โรงเรียน กรอกข้อมูลด้านอ่านออก เขียนได้ ของนักเรียนชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2555 ในระบบ e-MES โดยโรงเรียนใช้รหัส e-MES ตัวเดิมที่ สพป.ตรัง เขต 1 แจ้งให้ทราบแล้ว หากไม่ทราบสอบถามที่กลุ่มนโยบายและแผน 075-572030 และดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2556    กรอกข้อมูลได้ที่นี้   http://eme4.obec.go.th/5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
การตั้งงบประมาณโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ตามภาวะเศรษฐกิจ
สกสค.ประกาศผลการคัดเลือกทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปี 2557
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการเสวนา "มิติการพัฒนาครูในศตวรรษที่ 21"
ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรม

      อ่านข่าวในหมวดเดียวกันทั้งหมด

สถิติการเยี่ยมชม

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
ถนนตรัง-ปะเหลียน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
โทร. 0-7557-2030 โทรสาร 0-7522-4947
E-mail : trang1@obec.go.th / webmaster : siriwan_ri@hotmail.com