กลับหน้าแรก
 
 

ด่วนที่สุด การกรอกข้อมูลนักเรียน ผ่านเว็บไซต์ http://sch56.bopp-obec.info
นำเข้าเมื่อวันที่ 17 พ.ค. 2556 โดย จุฑารัตน์ เล็กมาก
อ่าน [6783]

โรงเรียนตามรายชื่อกรอกข้อมูลนักเรียนด่วน.....

ตามหนังสือ สพป.ตรัง เขต 1 ที่ ศธ 04052/1898  ลงวันที่ 16 พ.ค. 56  แจ้งโรงเรียนกรอกข้อมูลจำนวนนักเรียน แยกชั้น เพศ และห้องเรียน ฯ  ผ่านเว็บไซต์ http://sch56.bopp-obec.info  ซึ่งกำหนดกรอกข้อมูลให้เสร็จเรียบร้อยภายในวันที่ 24 พ.ค. 2556 นั้น

เนื่องจากกลุ่มนโยบายและแผน มีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลดังกล่าว ประกอบการจัดทำแผนโรงเรียนขนาดเล็ก  สพป.ตรัง เขต 1 จึงขอให้โรงเรียนตามรายชื่อข้างล่างนี้ รีบดำเนินการเข้ากรอกข้อมูลโดยด่วนที่สุด จะขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

1. บ้านปากคลอง   2.บ้านควนอินทนินงาม   3.วัดนิคมประทีป    4.วัดสันติวัน    5.บ้านวังเจริญ    6.วัดชลวาปีวิหาร                         7.ทุ่งไทรทอง   8.วัดควนวิไล     9.บ้านปากไพ    10.บ้านทุ่งนา(ย่านตาขาว)    11.บ้านสุโสะ    12.บ้านควนสระแก้ว                      13.บ้านคลองขุด    14.บ้านทุ่งปาหนัน    15.บ้านกลางนา     16.บ้านท่าคลอง     17.วัดโคกพิกุล      18.บ้านแหลม 



5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
สพป.น่าน เขต 1 แจ้งประกาศ เรื่อง การรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
การมอบทุนการศึกษาเนื่องในวันเกิดผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 แจ้งประกาศ เรื่อง การเปลี่ยนชื่อสถานศึกษา
สพป.สระบุรี เขต 1 แจ้งประกาศ เรื่อง การเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 แจ้งประกาศ เรื่อง การเปลี่ยนชื่อโรงเรียน

      อ่านข่าวในหมวดเดียวกันทั้งหมด

สถิติการเยี่ยมชม

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
ถนนตรัง-ปะเหลียน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
โทร. 0-7557-2030 โทรสาร 0-7522-4947
E-mail : trang1@obec.go.th / webmaster : siriwan_ri@hotmail.com