กลับหน้าแรก
 
 

มาตรฐานการเรียนร่วม เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ.2555
นำเข้าเมื่อวันที่ 3 พ.ค. 2556 โดย ผลงานวิชาการ สพท.ตรัง เขต 1
อ่าน [445]

.....

สพฐ. ศธ จัดทำมาตรฐานการเรียนร่วม เพื่อใช้เป็นกลไกลในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรียนร่วมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและเป็นการยกระดับคุณภาพผู้เรียน
คุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอน คุณภาพด้านการบริหารจัดการเรียนร่วม รวมทั้ง
คุณภาพด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา

 คู่มือ "มาตรฐานการเรียนร่วม "


5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
การแก้โจทย์ปัญหาเรื่องบัญญัติไตรยางศ์โดยการวาดภาพสมุด เล่มเล็ก แบบ POP UP ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ครูสุวรรณา วรรณบวร
รูปแบบการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพของข้าราชการตำรวจสังกัดตำรวจภูธรภาค 3
ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการทำงานของ ข้าราชการตำรวจสังกัดตำรวจภูธรภาค 5
การพัฒนาตัวบ่งชี้ความพร้อมการบริหารจัดการเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคใต้
บทคัดย่อ รายงานการใช้หนังสือนิทานคติธรรมประกอบการเล่นบทบาทสมมติ เพื่อพัฒนาพฤติกรรมทางสังคม

      อ่านข่าวในหมวดเดียวกันทั้งหมด

สถิติการเยี่ยมชม

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
ถนนตรัง-ปะเหลียน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
โทร. 0-7557-2030 โทรสาร 0-7522-4947
E-mail : trang1@obec.go.th / webmaster : siriwan_ri@hotmail.com