กลับหน้าแรก
 
 

การสรรหาโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจำปี 2556
นำเข้าเมื่อวันที่ 2 พ.ค. 2556 โดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการฯ อุทัย
อ่าน [349]

.....

เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด ทุกโรง เชิญชวนโรงเรียนสมัครเข้ารับการคัดเลือกโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างประจำปี 2556 โดยกรอกข้อมูลตามแบบรายงานฯ ส่งกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ตรัง เขต 1 ภายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2556

 หนังสือส่ง
 สิ่งที่ส่งมาด้วย
 แบบรายงาน


5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ด่วนที่สุด ! แจ้งโรงเรียนรับเกียรติรับรางวัลการประกวดการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยการอ่านดีเด่นและห้องสมุดโรงเรียนดีเด่น ปี 2557 ในวันที่ 25 ก.ย. 57
แบบสอบถามการติดตาม ICT โรงเรียน
ด่วนที่สุด! แจ้งโรงเรียนทุ่งรวงทอง ,บ้านยวนโปะ,บ้านห้วยม่วง,บ้านย่านตาขาว,วัดควนวิเศษรับการประเมินเพื่อเป็นต้นแบบฯประจำปี 2557
การติดตามการบริหาร ICT ของโรงเรียนทุกโรง
การจัดงานแสดงมุฑิตาจิตและเชิดชูเกียรติ ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 ซึ่งครบวาระเกษียณอายุราชการ ปี 2557

      อ่านข่าวในหมวดเดียวกันทั้งหมด

สถิติการเยี่ยมชม

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
ถนนตรัง-ปะเหลียน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
โทร. 0-7557-2030 โทรสาร 0-7522-4947
E-mail : trang1@obec.go.th / webmaster : siriwan_ri@hotmail.com