กลับหน้าแรก
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ 200 วัน ภาคเรียนที่ 2
นำเข้าเมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 2555 โดย นานาสาระโดย ครู สพท.ตรัง เขต 1
อ่าน [1016]

แผน 166-170 ยังแนบไม่ได้ เครื่องบอกว่าไม่ใช่ไฟล์เอกสาร .....


 คำนำ
 ภาคผนวก
 สารบัญ
 คำชี้แจง
 ตารางการวิเคราะห์
 ตารางความสัมพันธ์
 เส้นทาง
 รายการเอกสารแนะนำ
 กรอบแนวคิด
 กำหนดการสอน
 รายชื่อคณะกรรมการเขียนแผน
 แผนการสอน
 101-105
 106-110
 111-115
 116-120
 121-125
 126-130
 131-135
 136-140
 141-145
 146-150
 151-155
 156-160
 161-165
 171-175
 176-180
 181-185
 186-190
 191-195
 196-200


5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
รายงานประเด็นการประชุมสัมมนาผู้บริหาร สพป.ตรัง เขต 1 และผู้บริหารสถานศึกษา เมื่อวันที่ 26 พ.ย.56 ณ โรงแรมวัฒนาพาร์ค จ.ตรัง
ประกาศโรงเรียนบ้านควนโพธิ์
การประกันคุณภาพ
ตารางแข่งขันศิลปหัตถกรรมภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 63
ตารางแข่งขันศิลปหัตถกรรมภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา

      อ่านข่าวในหมวดเดียวกันทั้งหมด

สถิติการเยี่ยมชม

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
ถนนตรัง-ปะเหลียน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
โทร. 0-7557-2030 โทรสาร 0-7522-4947
E-mail : trang1@obec.go.th / webmaster : siriwan_ri@hotmail.com