กลับหน้าแรก
 
 

เชิญชวนเยี่ยมชมเว็บไซด์ โรงเรียนบ้านย่านตาขาว
นำเข้าเมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 2555 โดย ประชาสัมพันธ์ trang1
อ่าน [556]

โรงเรียนบ้านย่านตาขาวได้ปรับปรุงเว็บไซด์ใหม่ มีระบบสื่อสารที่สะดวก รวดเร็วภายใต้ URL : www.banyantakaw.ac.th/obeclms .....

ทางโรงเรียนบ้านย่านตาขาวได้ใช้โปรแกรม Obeclms ของสพฐ. ซึ่งในเว็บไซด์มีทั้งหมด 6 ระบบ ดังนี้ 1.ระบบบริหารจัดการเว็บไซด์ 2.ระบบบริหารจัดการข้อมูล 3.ระบบบริหารจัดการเรียนการสอน 4.ระบบบริหารจัดการแฟ้มสะสมงาน 5.ระบบบริหารจัดการห้องสมุดเสมือน 6.ระบบบริหารจัดการผู้ใช้งานระบบ5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ประกาศโรงเรียนบ้านยวนโปะ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป ๑ ก
แก้ไขคำสั่งครั้งที่ 2 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขัน กีฬา โรงเรียนเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นประจำปี พ.ศ. 2557
ขอเชิญผู้บริหารประชุม (โรงเรียนขยายโอกาส)
รายงานการสร้างหนังสือส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง Amazing One Day Tour in Trang
แต่งตั้งคณะกรรมการการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศระดับประถมศึกษาฉบับแก้ไข

      อ่านข่าวในหมวดเดียวกันทั้งหมด

สถิติการเยี่ยมชม

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
ถนนตรัง-ปะเหลียน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
โทร. 0-7557-2030 โทรสาร 0-7522-4947
E-mail : trang1@obec.go.th / webmaster : siriwan_ri@hotmail.com