กลับหน้าแรก
 
 

ข้อมูลการศึกษาตรัง เขต1 ปี 53
นำเข้าเมื่อวันที่ 11 ต.ค. 2553 โดย Administrator
อ่าน [3885]

.....

ดาวน์โหลดเอกสารที่ต้องการด้านล่าง

 ข้อมูลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 1 จำแนกตามสังกัดและการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2553
 ข้อมูลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 1 จำแนกตามระดับการศึกษาที่จัดสอนและสังกัด ปีการศึกษา 255
 ข้อมูลสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 1 จำแนกตามอำเภอและขนาดสถานศึกษา ปีการศึกษา
 ข้อมูลนักเรียนจำแนกตามระดับชั้นเรียน ปีการศึกษา 2545-2553
 ข้อมูลนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 1 จำแนกตามอำเภอและช่วงชั้น ปีการศึกษา 2553
 ข้อมูลบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 1 จำแนกตามประเภท วุฒิการศึกษา รายอ
 ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 1 จำแนกตามกลุ่ม เพศ และวุฒิก
 ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 1 รายโรง ปีการศึกษา 2553
 ข้อมูลนักเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 1 จำแนกตามชั้น เพศ รายโรง ปีการศึกษา 2553
 ข้อมูลนักเรียน ห้องเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 1 จำแนกรายชั้น รายโรง ปีการศึกษา 2
 ข้อมูลข้าราชการครู/พนักงานราชการ/ลูกจ้าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 1 จำแนกรายโรง ปีกา
 ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา ตาม จ.18(มีตัว) ปฏิบัติงานจริง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 1 จ
 ข้อมูลครูตาม จ.18(มีตัว) ปฏิบัติงานจริง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 1 จำแนกตามเพศ และวุ
 ข้อมูลครูตาม จ.18(มีตัว) ปฏิบัติงานจริง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 1 จำแนกตามเพศ และวุ
 ข้อมูลโรงเรียน นักเรียน ห้องเรียน ของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 1 จำ
 ข้อมูลนักเรียน ของโรงเรียนนอกสังกัด เขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 1 จำแนกตามสังกัด รายชั้น รายโรง
 ข้อมูลห้องเรียน ของโรงเรียนนอกสังกัด เขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 1 จำแนกตามสังกัด รายชั้น รายโรง
 ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 1 จำแนกตามกลุ่ม


5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ข้อมูลการศึกษาจังหวัดตรัง 2557
ข้อมูลทางการศึกษา 2557
ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ปีการศึกษา 2556
ข้อมูลทางการศึกษาตรัง เขต 1 ปี 2555
ข้อมูลการศึกษาตรัง เขต1 ปี 54

      อ่านข่าวในหมวดเดียวกันทั้งหมด

สถิติการเยี่ยมชม

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
ถนนตรัง-ปะเหลียน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
โทร. 0-7557-2030 โทรสาร 0-7522-4947
E-mail : trang1@obec.go.th / webmaster : siriwan_ri@hotmail.com