กลับหน้าแรก
 
 

โรงเรียนบ้านควนยวน อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง จัดประกวดแข่งขันทางวิชาการเนื่องในวันแม่แห่งชาติปี ๒๕๕๖
นำเข้าเมื่อวันที่ 9 ส.ค. 2556 โดย ประชาสัมพันธ์ ร.ร.บ้านควนยวน สพป.ตรังเขต ๑
อ่าน [279]

.....

๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ นางเสาวภา ภู่ประภาดิลก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนยวน อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง ส่งเสริมสนับสนุนให้นางสาวผุสดี มณีโชติ หัวหน้างานบริหารวิชาการและคณะครูโรงเรียนบ้านควนยวน จัดประกวดแข่งขันทางวิชาการเนื่องในวันแม่แห่งชาติปี ๒๕๕๖ และบูรณาการกับวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๕๖ โดยแบ่งการประกวดแข่งขันเป็น ๓ ระดับ ได้แก่
๑. อนุบาล แข่งขันทำบัตรอวยพรวันแม่พร้อมด้วยระบายสี
๒. ป.๑-๓ แข่งขันคัดลายมือ เขียนเรียงความ และทำบัตรอวยพรวันแม่
๓. ป.๔-๖ แข่งขันคัดลายมือ เขียนเรียงความ แต่งกลอนสี่ และอ่านทำนองเสนาะ

ผลงานนักเรียนที่ชนะรางวัลที่ ๑-๓ นำไปจัดนิทรรศการวันแม่  อ่านผลงานเรียงความ กลอนสี่และทำนองเสนาะให้แม่ที่มาร่วมงานวันแม่ฟัง และรับมอบเกียรติบัตรในวันแม่แห่งชาติ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ ต่อไป
คำบรรยายใต้ภาพ

คำบรรยายใต้ภาพ

คำบรรยายใต้ภาพ

คำบรรยายใต้ภาพ

คำบรรยายใต้ภาพ

คำบรรยายใต้ภาพ

คำบรรยายใต้ภาพ

คำบรรยายใต้ภาพ

แข่งขันคัดลายมือ

คำบรรยายใต้ภาพ

คำบรรยายใต้ภาพ

แข่งขันเขียนเรียงความ

แข่งขันอ่านทำนองเสนาะ

คำบรรยายใต้ภาพ

คำบรรยายใต้ภาพ

5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
แก้ไขคำสั่งครั้งที่ 2 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขัน กีฬา โรงเรียนเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นประจำปี พ.ศ. 2557
ขอเชิญผู้บริหารประชุม (โรงเรียนขยายโอกาส)
รายงานการสร้างหนังสือส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง Amazing One Day Tour in Trang
แต่งตั้งคณะกรรมการการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศระดับประถมศึกษาฉบับแก้ไข
แต่งตั้งคณะกรรมการการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศระดับประถมศึกษาฉบับแก้ไข

      อ่านข่าวในหมวดเดียวกันทั้งหมด

สถิติการเยี่ยมชม

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
ถนนตรัง-ปะเหลียน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
โทร. 0-7557-2030 โทรสาร 0-7522-4947
E-mail : trang1@obec.go.th / webmaster : siriwan_ri@hotmail.com