ชื่อผู้ใช้ :

รหัสผ่าน :


เปิดประตู "สู่ประชาคมอาเซียน"
 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
ข้อมูลการศึกษาจังหวัดตรัง 2557
รายงานการพัฒนา เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์ เรื่องการแสดงระบำมาตรฐาน ชุด ระบำดาวดึงส์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน และการเขียนคำในมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้แรงและความดัน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้ชุดกิจกรรมแบบสืบเสาะหาความรู้(5E)
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้แรงและความดัน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้ชุดกิจกรรมแบบสืบเสาะหาความรู้(5E)
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้แรงและความดัน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้ชุดกิจกรรมแบบสืบเสาะหาความรู้(5E)


ss
 
งบประมาณผ่านเว็บ

[โค้ดข่าวประชาสัมพันธ์วางหน้าเว็บของท่าน ดูวิธีที่นี่]
การประชุมครูและผู้ปกครองนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ (ld)/หรือพิการซ้อน [24 มี.ค. 2558]
แจ้งการโอนเงินค่าการศึกษาบุตร [24 มี.ค. 2558]
ขอแสดงความยินดี !!!!! [24 มี.ค. 2558]
แจ้งประสาน เรื่อง การคัดเลือกเบสประวัติศาสตร์ และ เบสหน้าที่พลเมือง [19 มี.ค. 2558]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดทำและจัดจำหน่ายเสื้อเฉลิมพระเกียรติฯ [18 มี.ค. 2558]
แจ้งการโอนเงินการค่าศึกษาบุตร [17 มี.ค. 2558]
ผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 [15 มี.ค. 2558]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการร้อนนี้สถาบันการพลศึกษามีกีฬาเพื่อลูกรัก [13 มี.ค. 2558]
การคัดเลือกครูต้นแบบแห่งศตวรรษที่ 21 ภายใต้โครงการการศึกษาเพื่อการพัฒนาทักษะชีวิตแห่งศตวรรษที่ 21 [13 มี.ค. 2558]
การติดตามงบกระตุ้นเศรษฐกิจและตรวจสอบสภาพอาคารเรียนของโรงเรียน [13 มี.ค. 2558]
ตารางการออกและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด กรรมการชุดที่ 12 [13 มี.ค. 2558]
ขอเชิญร่วมบริจาคหนังสือ [12 มี.ค. 2558]
แจ้งด่วนที่สุด!!!เรื่อง ข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2557 [12 มี.ค. 2558]
แจ้งการโอนเงินค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ [12 มี.ค. 2558]
ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน ของโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2558 [11 มี.ค. 2558]
การประชุมเพื่อส่งเสริมศักยภาพบุคคลบกพร่องทางการเรียนรู้ (LD) [11 มี.ค. 2558]
กำหนดการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ชุดที่ 7 [11 มี.ค. 2558]
.

เผยแพร่ข่าวสารสาระดีๆ โปรดนำ username และ password (ตัวเดียวกัน) ด้านล่าง ไปใช้ในช่อง login ที่ Member Login ทางด้านบนซ้ายมือ ดังนี้ หรือสอบถามวิธีการใช้ 085-8887460
- ประชาสัมพันธ์ คือ user : teacher1/ pwd : teacher1
- ผลงานทางวิชาการ คือ user : teacher2/ pwd : teacher2
- นานาสาระน่ารู้ เผยแพร่ความรู้ user : teacher3/ pwd : teacher3
- งานบุญกุศลในสังกัด user : teacher4 / pwd : teacher4

กิจกรรมบัณฑิตน้อย ชั้น อ2 และป.6 ปีการศึกษา 2557...โรงเรียนบ้านคลองลำปริง
เมื่อ 26 มี.ค. 2558 อ่าน 39 ครั้ง
[รายละเอียด]
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและอำลาสถาบันนักเรียน ป.6 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนอนุบาลตรัง
เมื่อ 25 มี.ค. 2558 อ่าน 256 ครั้ง
[รายละเอียด]
กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกลุ่มโรงเรียนทับเที่ยง
เมื่อ 25 มี.ค. 2558 อ่าน 147 ครั้ง
[รายละเอียด]
ขอแสดงความยินดีกับคณะครูโรงเรียนอนุบาลตรังที่ได้รับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ"หนึ่งแสนครูดี"ปี 57 และครูดีไม่มีอบายมุข ปี 58
เมื่อ 20 มี.ค. 2558 อ่าน 267 ครั้ง
[รายละเอียด]
ประกาศ โรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารแบบ สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้อง (ใต้ถุนโล่ง) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เมื่อ 17 มี.ค. 2558 อ่าน 37 ครั้ง
[รายละเอียด]
โรงเรียนบ้านควนสระแก้ว ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง
เมื่อ 16 มี.ค. 2558 อ่าน 359 ครั้ง
[รายละเอียด]

 

คลิกอ่านประวัติส่วนตัว
ปฏิทินกิจกรรม ผอ.สพท.ตรัง เขต1
ดาวน์โหลดเอกสารประชุมผู้บริหารเขต
อบรมครูระบบทางไกล
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์
อบรมครูระบบทางไกล
อบรมครูระบบทางไกล
UTQ ONLINE
AMSS++
ARS
KRS
AMSS สพฐ.
E-Office สพฐ
เว็บไซต์การเรียนรู้
e-office
SMS
สารสนเทศ 2556
แผนปฏิบัติการ 58
แผน 4 ปี จังหวัดตรัง
แผนโรงเรียนขนาดเล็ก 57-60
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานปลัดกระทรวง
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


พาเที่ยวตรังคะ
เนเจอร์ไมล์
ตรังโซน

แจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสมที่นี่

Website counter
 
 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
ถนนตรัง-ปะเหลียน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000

โทร. 0-7557-2029 โทรสาร 0-7522-4947
E-mail : trang1@obec.go.th webmaster : siriwan_ri@hotmail.com