ชื่อผู้ใช้ :

รหัสผ่าน :


เปิดประตู "สู่ประชาคมอาเซียน"
 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
ข้อมูลการศึกษาจังหวัดตรัง 2557
การพัฒนาทักษะทางภาษาการใช้ชุดฝึกพัฒนาทักษะการสื่อสารปริศนาคำทายประกอบภาพของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1โรงเรียนวัดธรรมาราม นางปริญญา ปณารัตน์
ผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ นักเรียนปฐมวัยปีที่ 2 โดยใช้กิจกรรมการปั้นดินน้ำมัน
ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ประกอบแบบฝึกทักษะ เรื่อง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5
รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะตามแนวการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน เรื่อง การอ่านและการเขียนคำสระเสียงยาว
รายงานผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดพุทธธรรมนำชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4


ss
 
ประกาศผล ผอ รร
งบประมาณผ่านเว็บ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย [ เมื่อ 3 มี.ค. 2558]
ขอให้ทุกโรงเรียนกรอกข้อมูลสภาพการใช้อินเทอร์เน็ตโรงเรียน [ เมื่อ 26 ก.พ. 2558]
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา [ เมื่อ 25 ก.พ. 2558]
แผนปฏิบัติการปี 2558 (แก้ไขลิ้งค์ใหม่) [ เมื่อ 24 ก.พ. 2558]
ประกาศผลรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี [ เมื่อ 24 ก.พ. 2558]
เร่งรัดการดำเนินการก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 58 [ เมื่อ 18 ก.พ. 2558]
หลักเกณฑ์การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป ตรัง เขต 1 [ เมื่อ 10 ก.พ. 2558]
โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) [ เมื่อ 6 ก.พ. 2558]
การสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2558 [ เมื่อ 5 ก.พ. 2558]
[โค้ดข่าวประชาสัมพันธ์วางหน้าเว็บของท่าน ดูวิธีที่นี่]
แจ้งด่วนที่สุด !!!! แก้ไขเฉลยข้อสอบกลาง [5 มี.ค. 2558]
แก้ไขวันรายงานตัวผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็น [5 มี.ค. 2558]
การแข่งขันเครื่องบินเล็กกองทัพอากาศและนักบินน้อย สพฐ. ประจำปี 2558 [5 มี.ค. 2558]
เฉลยและแบบบันทึกคะแนนข้อสอบกลาง [5 มี.ค. 2558]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย [3 มี.ค. 2558]
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 [3 มี.ค. 2558]
ตรวจสอบสภาพการใช้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยให้โรงเรียนกรอกผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ภายในวันที่ 5 มีนาคม 2558 [3 มี.ค. 2558]
แจ้งด่วน!!! รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่ผ่านการพิจารณาได้รับทุนการศึกษามูลนิธิธรรมกตัญญู ไท่หนานไต้เทียนกง ประจำปี 2558 [2 มี.ค. 2558]
แจ้งด่วนที่สุด... แก้ไขข้อสอบกลาง [27 ก.พ. 2558]
ด่วนที่สุด เศรษฐกิจพอเพียง เลื่อนการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการเรียนรู้ [27 ก.พ. 2558]
ขอให้ทุกโรงเรียนกรอกข้อมูลสภาพการใช้อินเทอร์เน็ตโรงเรียน [26 ก.พ. 2558]
ขอความอนุเคราะห์จำหน่ายหนังสือข้าราชการยุคใหม่หัวใจสีขาว [26 ก.พ. 2558]
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา [25 ก.พ. 2558]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็ [25 ก.พ. 2558]
แผนปฏิบัติการปี 2558 (แก้ไขลิ้งค์ใหม่) [24 ก.พ. 2558]
ประกาศผลรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี [24 ก.พ. 2558]
แผนบริหารโรงเรียนขนาดเล็กปี57-60 [23 ก.พ. 2558]
.

เผยแพร่ข่าวสารสาระดีๆ โปรดนำ username และ password (ตัวเดียวกัน) ด้านล่าง ไปใช้ในช่อง login ที่ Member Login ทางด้านบนซ้ายมือ ดังนี้ หรือสอบถามวิธีการใช้ 085-8887460
- ประชาสัมพันธ์ คือ user : teacher1/ pwd : teacher1
- ผลงานทางวิชาการ คือ user : teacher2/ pwd : teacher2
- นานาสาระน่ารู้ เผยแพร่ความรู้ user : teacher3/ pwd : teacher3
- งานบุญกุศลในสังกัด user : teacher4 / pwd : teacher4

โรงเรียนวัดชลวาปีวิหาร เรื่อง ประกาศผลสอบราคาจ้าง
เมื่อ 2 มี.ค. 2558 อ่าน 30 ครั้ง
[รายละเอียด]
ประกาศโรงเรียนวัดหนองสมาน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เมื่อ 2 มี.ค. 2558 อ่าน 30 ครั้ง
[รายละเอียด]
ขอเชิญร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ นายวรพัฒน์ โพชสาลี อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพรงจระเข้
เมื่อ 2 มี.ค. 2558 อ่าน 57 ครั้ง
[รายละเอียด]
ประกาศโรงเรียนบ้านคลองทรายขาว เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เมื่อ 2 มี.ค. 2558 อ่าน 28 ครั้ง
[รายละเอียด]
ประกาศโรงเรียนบ้านหนองชุมแสง เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เมื่อ 2 มี.ค. 2558 อ่าน 37 ครั้ง
[รายละเอียด]
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ห้องเรียนพิเศษ MEP
เมื่อ 27 ก.พ. 2558 อ่าน 263 ครั้ง
[รายละเอียด]

 

คลิกอ่านประวัติส่วนตัว
ปฏิทินกิจกรรม ผอ.สพท.ตรัง เขต1
ดาวน์โหลดเอกสารประชุมผู้บริหารเขต
อบรมครูระบบทางไกล
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์
อบรมครูระบบทางไกล
อบรมครูระบบทางไกล
UTQ ONLINE
AMSS++
ARS
KRS
AMSS สพฐ.
E-Office สพฐ
เว็บไซต์การเรียนรู้
e-office
SMS
สารสนเทศ 2556
แผนปฏิบัติการ 58
แผน 4 ปี จังหวัดตรัง
แผนโรงเรียนขนาดเล็ก 57-60
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานปลัดกระทรวง
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


พาเที่ยวตรังคะ
เนเจอร์ไมล์
ตรังโซน

แจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสมที่นี่

Website counter
 
 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
ถนนตรัง-ปะเหลียน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000

โทร. 0-7557-2029 โทรสาร 0-7522-4947
E-mail : trang1@obec.go.th webmaster : siriwan_ri@hotmail.com