ชื่อผู้ใช้ :

รหัสผ่าน :


เปิดประตู "สู่ประชาคมอาเซียน"
 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษชุด Pleng’s story ประกอบการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านวัง
การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่1โดยการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ใช้กระบวนการกลุ่มจากวัสดุเหลือใช้
การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำที่สะกดตรงมาตรากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้กิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่เน้นการปฏิบัติทดลองของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านไร่หลวง
ผลงานวิชาการเรื่องการพัฒนาความสามารถของการใช้แบบฝึกทักษะการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ขอเชิญร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพมารดานางอัจฉรี ขวัญทอง ครูโรงเรียนบ้านแหลมสอม
ขอเชิญร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพมารดานางเสถียน เหล็มเก ครูโรงเรียนบ้านแหลมสอม
เชิญร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพคุณพ่อชม สมจริง บิดาครูสุวดี สมจริง ครูโรงเรียนบ้านย่านตาขาว ครูรัชนี ละอองนวล ครูศิราพร สมจริง ครูโรงเรียนบ้านหาดเลา


ss
 
ลงนามถวายพระพร
งานศิลปหัตถกรรม
DMC2014
งานกีฬาวันครู

รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ [ เมื่อ 26 พ.ย. 2557]
ดาวน์โหลดแบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ [ เมื่อ 25 พ.ย. 2557]
ขอเชิญร่วมงาน"วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2557 [ เมื่อ 20 พ.ย. 2557]
ประชาสัมพันธ์โครงการของ Microsoft [ เมื่อ 18 พ.ย. 2557]
การจัดทำข้อมูลเพื่อการบริหารฯและข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง [ เมื่อ 17 พ.ย. 2557]
เปลี่ยนแปลงกำหนดการนิเทศ ติดตามประเมินผลโครงการอาหารกลางวัน ปี 2557 [ เมื่อ 14 พ.ย. 2557]
การแข่งกีฬาวันครู 2558 [ เมื่อ 13 พ.ย. 2557]
การแพร่ภาพออกอากาศสด เรื่อง "เปิดรั้วการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2558 [ เมื่อ 10 พ.ย. 2557]
ให้โรงเรียนที่มีรายชื่อ ส่งเอกสารการจัดซื้องบสื่อส่งเสริมคุณธรรม 12 ประการ [ เมื่อ 5 พ.ย. 2557]
[โค้ดข่าวประชาสัมพันธ์วางหน้าเว็บของท่าน ดูวิธีที่นี่]
รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ [26 พ.ย. 2557]
แจ้งการโอนเงิน [26 พ.ย. 2557]
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือก คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว [25 พ.ย. 2557]
ดาวน์โหลดแบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ [25 พ.ย. 2557]
การแข่งขันกีฬาวันครู ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๘ [25 พ.ย. 2557]
โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล:การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2558 [24 พ.ย. 2557]
สพป.น่าน เขต 1 แจ้งประกาศ เรื่อง การรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน [24 พ.ย. 2557]
การมอบทุนการศึกษาเนื่องในวันเกิดผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง [21 พ.ย. 2557]
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 แจ้งประกาศ เรื่อง การเปลี่ยนชื่อสถานศึกษา [21 พ.ย. 2557]
สพป.สระบุรี เขต 1 แจ้งประกาศ เรื่อง การเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน [21 พ.ย. 2557]
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 แจ้งประกาศ เรื่อง การเปลี่ยนชื่อโรงเรียน [21 พ.ย. 2557]
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 แจ้งประกาศ เรื่อง การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน [21 พ.ย. 2557]
สพป.อุบลราชธานี เขต 2 แจ้งประกาศ เรื่อง การเปลี่ยนชื่อสถานศึกษา [21 พ.ย. 2557]
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 แจ้งประกาศ เรื่อง การเปลี่ยนชื่อโรงเรียน [21 พ.ย. 2557]
สพป.กาญจนบุรี เขต 1 แจ้งประกาศ เรื่อง การรวมและการเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน [21 พ.ย. 2557]
สพป.เพชรบุรี เขต 1 แจ้งประกาศ เรื่อง การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน [21 พ.ย. 2557]
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 แจ้งประกาศ เรื่อง การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน [21 พ.ย. 2557]
.
ด่วน..ขอให้โรงเรียนขนาดเล็กที่มีรายชื่อ ไปรับรางวัลโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
-....[รายละเอียด]
ด่วน..ขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อ ไปรับรางวัลการบริหารจัดการดีเด่น ประจำปี 2557
-....[รายละเอียด]
ว่ายน้ำเพื่อชีวิต

ламода
นายวินัย ทองรัตน์ ผอ.สพป.ตรัง เขต1 ประธานพิธีเปิดการจัดกิจกรรมภาคฤดูร้อน "ว่ายน้ำเพื่อชีวิต" ปีการศึกษา 2556 ....[รายละเอียด]

คัดเลือกต้นแบบสภานักเรียน ระดับภูมิภาค (ภาคใต้)
นายวินัย ทองรัตน์ ผอ.สพป.ตรัง เขต1 ประธานคณะกรรมการดำเนินการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อคัดเลือกโรงเรียน ต้นแบบสภานักเเรียน ระดับภูมิภาค(ภาคใต้) ประจำปี 2557 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาดำเนินการกิจกรรมนักเรียน เรียนรู้การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดย สพป.ตรัง เขต1 เป็นศูนย์ การคัดเลือกระดับภาคใต้ วันที่ 27 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมวัฒนาพาร์ค จ.ตรัง....[รายละเอียด]
พัฒนาบรรณารักษ์
นายสมมาตร์ สุวรรณทวี รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต1 ประธานการประชุมเชิงปฎิบัติการ พัฒนาบรรณารักษ์และผู้รับผิดชอบห้องสมุดโรงเรียน เพื่อสงเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒาห้องสมุดโรงเรียน ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น เมื่อวัที่ 30 เมษายน 2557 ณ สพป.ตรัง เขต1....[รายละเอียด]
การใช้โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ.
นายวินัย ทองรัตน์ ผอ.สพป.ตรัง เขต1 ประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาบรรณารักษ์และผู้รับผิดชอบ งานห้องสมุดโรงเรียน ด้านการใช้โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ.(รุ่น 2) โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและ พัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ในสังกัด ทุกโรง ณ สพป.ตรัง เขต1 วันที่ 27-28 เมษายน 2557....[รายละเอียด]

เผยแพร่ข่าวสารสาระดีๆ โปรดนำ username และ password (ตัวเดียวกัน) ด้านล่าง ไปใช้ในช่อง login ที่ Member Login ทางด้านบนซ้ายมือ ดังนี้ หรือสอบถามวิธีการใช้ 085-8887460
- ประชาสัมพันธ์ คือ user : teacher1/ pwd : teacher1
- ผลงานทางวิชาการ คือ user : teacher2/ pwd : teacher2
- นานาสาระน่ารู้ เผยแพร่ความรู้ user : teacher3/ pwd : teacher3
- งานบุญกุศลในสังกัด user : teacher4 / pwd : teacher4

ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือก คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
เมื่อ 25 พ.ย. 2557 อ่าน 58 ครั้ง
[รายละเอียด]
ประกาศโรงเรียนบ้านยูงงามรับสมัครครูจ้างสอน
เมื่อ 24 พ.ย. 2557 อ่าน 192 ครั้ง
[รายละเอียด]
เชิญประชุม ผอ.กลุ่มโรงเรียนย่านตาขาว-ทุ่งกระบือ
เมื่อ 23 พ.ย. 2557 อ่าน 38 ครั้ง
[รายละเอียด]
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
เมื่อ 22 พ.ย. 2557 อ่าน 99 ครั้ง
[รายละเอียด]
กลุ่มโรงเรียนทุ่งค่ายเกาะเปียะ
เมื่อ 20 พ.ย. 2557 อ่าน 84 ครั้ง
[รายละเอียด]
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
เมื่อ 14 พ.ย. 2557 อ่าน 563 ครั้ง
[รายละเอียด]

เครือข่ายแมงมุม

คลิกอ่านประวัติส่วนตัว
ปฏิทินกิจกรรม ผอ.สพท.ตรัง เขต1
อบรมครูระบบทางไกล
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์
อบรมครูระบบทางไกล
อบรมครูระบบทางไกล
UTQ ONLINE
AMSS++
ARS
KRS
AMSS สพฐ.
E-Office สพฐ
e-learning
e-office
ข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์
Point Asia
การรับนักเรียน
ระบบติดตามประเมินผลและรายงาน
SMS
สารสนเทศ 2556
แผน 4 ปี จังหวัดตรัง
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานปลัดกระทรวง
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


พาเที่ยวตรังคะ
เนเจอร์ไมล์
ตรังโซน

แจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสมที่นี่

นิวรรณ ไชยรัตน์
webquest อรุณ ทุ้ยอ้น
ณรัญ จริยวิจิตร
สื่อมัลติมีเดีย อ.พรพนา สมัยรัฐ
Website counter
 
 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
ถนนตรัง-ปะเหลียน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000

โทร. 0-7557-2029 โทรสาร 0-7522-4947
E-mail : trang1@obec.go.th webmaster : siriwan_ri@hotmail.com