กลับหน้าแรก

โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษรูปแบบ English Bilingual Education (EBE) โรงเรียนบ้านไร่พรุ [นำเข้าเมื่อวันที่ 1 ก.ย. 2556 อ่าน 182]
....
โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษรูปแบบ English Bilingual Education (EBE) โรงเรียนบ้านควนยวน [นำเข้าเมื่อวันที่ 1 ก.ย. 2556 อ่าน 227]
....
โรงเรียนอนุบาลตรังคณะครูและนักเรียน ร่วมเทศกาลหมูย่างเมืองตรัง ครั้งที่ 24 จังหวัดตรัง " เมืองแห่งความสุข" [นำเข้าเมื่อวันที่ 1 ก.ย. 2556 อ่าน 614]
....
โรงเรียนอนุบาลตรัง ร่วมกับ สสวท.จัดโครงการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ TME [นำเข้าเมื่อวันที่ 1 ก.ย. 2556 อ่าน 964]
....
โรงเรียนอนุบาลตรัง ภาคบ่าย 30 ส.ค.56 นักเรียนสายชั้น ป.4 กิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษ English Camp ปี 2556 [นำเข้าเมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2556 อ่าน 1361]
....
โรงเรียนอนุบาลตรัง ภาคเช้า 30 ส.ค.56 นักเรียนสายชั้น ป.4 กิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษ English Camp ปี 2556 [นำเข้าเมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2556 อ่าน 1041]
....
แจ้งโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกลุ่มย่านตาขาวทุ่งกระบือตรวจสอบรายชื่อรายการแข่งขัน รายชื่อนร.ครูผู้ฝึกซ้อมแจ้งแก้ไขด่วนที่สุด [นำเข้าเมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2556 อ่าน 135]
แจ้งโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกลุ่มย่านตาขาวทุ่งกระบือ(โรงเรียนบ้านคลองปะเหลียน โรงเรียนบ้านควนโพธิ์ โรงเรียนบ้านควนอินทนินงาม โรงเรียนบ้านท่าบันได โรงเรียนบ้านนาโตง โรงเรียนบ้านนานิน โรงเรียนบ้านนาย....
สถานที่แข่งขันและกำหนดการแข่งขันทักษะการงานอาชีพ+หุ่นยนต์ ระดับประถมศึกษา [นำเข้าเมื่อวันที่ 30 ส.ค. 2556 อ่าน 161]
สถานที่แข่งขันและกำหนดการแข่งขันทักษะการงานอาชีพ+หุ่นยนต์ ระดับประถมศึกษา....
กำหนดการและคุณสมบัติพื้นฐานของคอมพิวเตอร์(ทักษะคอมพิวเตอร์ ระดับเขต) [นำเข้าเมื่อวันที่ 30 ส.ค. 2556 อ่าน 175]
กำหนดการและคุณสมบัติพื้นฐานของคอมพิวเตอร์(ทักษะคอมพิวเตอร์ ระดับเขต)....
[นำเข้าเมื่อวันที่ 30 ส.ค. 2556 อ่าน 132]
....
ข่าวสารอินทนิลโรงเรียนบ้านนาทะเล ประจำเดือน สิงหาคม [นำเข้าเมื่อวันที่ 30 ส.ค. 2556 อ่าน 109]
....
แข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มโรงเรียนหาดสำราญ [นำเข้าเมื่อวันที่ 30 ส.ค. 2556 อ่าน 149]
กลุ่มโรงเรียนหาดสำราญ จัดการแข่งขันทักษะวิชาการสู่งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 โดยมีโรงเรียนในกลุ่มเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 10 โรงเรียน เมื่อวันที่ 16-17 สิงหาคม 2556 ณ โรงเรียนวัดหนองสมาน....
[นำเข้าเมื่อวันที่ 30 ส.ค. 2556 อ่าน 119]
....
โรงเรียนอนุบาลตรังร่วมงานวิชาการ ปี 56 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง [นำเข้าเมื่อวันที่ 29 ส.ค. 2556 อ่าน 1401]
....
โรงเรียนวัดหนองสมานรับการประเมินผลระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา [นำเข้าเมื่อวันที่ 29 ส.ค. 2556 อ่าน 176]
....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 19] กำลังแสดงหน้าที่ 20 จากทั้งหมด 118 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 21] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118
  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
ถนนตรัง-ปะเหลียน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
โทร. 0-7557-2030 โทรสาร 0-7522-4947
E-mail : trang1@obec.go.th / webmaster : siriwan_ri@hotmail.com