กลับหน้าแรก

ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนประสบอัคคีภัย โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแห้ง [นำเข้าเมื่อวันที่ 3 มี.ค. 2557 อ่าน 104]
ด้วยเด็กชายวรจักร ภักดี และเด็กชายเอกลักษณ์ ภักดี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 3 และ 4 โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแห้ง อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง บ้านประสบอัคคีภัย ไฟไหม้บ้านเสียหายทั้งหลัง เมื่อวันที่ 27....
เชิญประชุมโครงการแก้ปัญหาเด็กยากจนด้วยการพัฒนาทักษะอาชีพ [นำเข้าเมื่อวันที่ 26 ก.พ. 2557 อ่าน 320]
....
ประธานกลุ่มโรงเรียน ตัวอย่าง คำสั่งการอ่าน [นำเข้าเมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2557 อ่าน 395]
....
ขอให้โรงเรียนตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบการแข่งขันทางวิชาการ รอบสอง ระดับประเทศ และพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ [นำเข้าเมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2557 อ่าน 100]
....
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบการแข่งขันทางวิชาการ รอบ 2 ระดับประเทศ [นำเข้าเมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2557 อ่าน 286]
....
แจ้งการโอนเงินค่าจ้าง [นำเข้าเมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2557 อ่าน 365]
....
แจ้งการโอนเงินสวัสดิการการศึกษาบุตร [นำเข้าเมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2557 อ่าน 172]
....
ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ "ศึกษาศาสตร์วิจัย" ครั้งที่ 1 [นำเข้าเมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2557 อ่าน 62]
....
การมอบรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2556 [นำเข้าเมื่อวันที่ 24 ก.พ. 2557 อ่าน 305]
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 1 กำหนดจัดพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2556 ในวันเสาร์ที่ 1 มีนาคม 2557 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง รายละเ....
เรียน ผอ.ร.ร. เปลี่ยนแปลงการประเมินงานการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับท้องถิ่น (LAS) [นำเข้าเมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2557 อ่าน 495]
....
เรียน ผู้อำนวยโรงเรียนทุกโรงเรียน ชี้แจ้งการรับ-ส่งแบบทดสอบและกระดาษคำตอบ LAS [นำเข้าเมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2557 อ่าน 255]
สพป.ตรัง เขต 1 ขอส่งรายละเอียดดังนี้ 1. การรับ-ส่งแบบทดสอบและกระดาษคำตอบ LAS 2. ตารางการประเมินระดับท้องถิ่น LAS ปีการศึกษา 2556 3. คู่มือการจัดสอบ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ศน.ผการัตน์ พึ....
สพป.ตรัง เขต ๑ กำหนดสอบ NT ในวันจันทร์ที่ 24 ก.พ.2557 และกำหนดสอบ Las ในวันอังคารที่ 25 ก.พ.57 [นำเข้าเมื่อวันที่ 20 ก.พ. 2557 อ่าน 442]
....
เลื่อนประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิสอบวิชาการ ระดับนานาชาติ [นำเข้าเมื่อวันที่ 20 ก.พ. 2557 อ่าน 128]
....
แจ้งการโอนเงินค่าจ้างครูจ้างขั้นวิกฤติ ครูโครงการยกระดับคุณภาพ [นำเข้าเมื่อวันที่ 20 ก.พ. 2557 อ่าน 307]
....
แจ้งการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล [นำเข้าเมื่อวันที่ 20 ก.พ. 2557 อ่าน 116]
....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 6] กำลังแสดงหน้าที่ 7 จากทั้งหมด 168 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 8] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168
  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
ถนนตรัง-ปะเหลียน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
โทร. 0-7557-2030 โทรสาร 0-7522-4947
E-mail : trang1@obec.go.th / webmaster : siriwan_ri@hotmail.com