กลับหน้าแรก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบสอง การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ปี 2558 [นำเข้าเมื่อวันที่ 20 ก.พ. 2558 อ่าน 461]
....
การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือของ สพฐ.ประจำปีงบประมาณ 2558 [นำเข้าเมื่อวันที่ 20 ก.พ. 2558 อ่าน 275]
....
โครงการ NT (แก้ไข) [นำเข้าเมื่อวันที่ 19 ก.พ. 2558 อ่าน 477]
....
เร่งรัดการดำเนินการก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 58 [นำเข้าเมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2558 อ่าน 749]
-....
ด่วนที่สุด เรียนผู้บริหารสถานศึกษา [นำเข้าเมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2558 อ่าน 448]
....
ด่วนที่สุด รับฟังนโยบายบริหารงบประมาณ ผ่านระบบ VDO Conference [นำเข้าเมื่อวันที่ 16 ก.พ. 2558 อ่าน 307]
นโยบายบริหารงบประมาณ....
แจ้งด่วนที่สุด โครงการส่งเสริมการเตรียมความพร้อมการสอบ NT ปีการศึกษา ๒๕๕๗ [นำเข้าเมื่อวันที่ 15 ก.พ. 2558 อ่าน 570]
....
ส่งรายละเอียดสถานที่แข่งขันโรงเรียนตัวแทนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 ปี 2557 [นำเข้าเมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2558 อ่าน 200]
....
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย [นำเข้าเมื่อวันที่ 12 ก.พ. 2558 อ่าน 155]
....
การสมัครเข้าใช้ mail Obec เพื่อเข้าใช้งานระบบ EGP [นำเข้าเมื่อวันที่ 12 ก.พ. 2558 อ่าน 462]
....
การประกวดคำขวัญและบทร้อยกรองส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา [นำเข้าเมื่อวันที่ 12 ก.พ. 2558 อ่าน 675]
..................
โครงการเพื่อนครูเพื่อการพัฒนาสำหรับอาสาสมัครหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา รุ่น 128 [นำเข้าเมื่อวันที่ 12 ก.พ. 2558 อ่าน 354]
.............................
การรับสมัครผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในภาวะยากลำบากและผู้อยู่ในภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่น เพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัล"ประชาบดี"ประจำปี 2558 [นำเข้าเมื่อวันที่ 12 ก.พ. 2558 อ่าน 235]
.............................
สาเหตุการไม่เปิดสอบกลุ่มวิชาทั่วไป [นำเข้าเมื่อวันที่ 11 ก.พ. 2558 อ่าน 458]
....
สถานที่สอบสัมภาษณ์คัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรอง ผอ.สถานศึกษาและ ผอ.สถานศึกษา สังกัด สพป.ตรัง เขต 1 [นำเข้าเมื่อวันที่ 11 ก.พ. 2558 อ่าน 600]
สถานที่สอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพป.ตรัง เขต 1 ....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 6] กำลังแสดงหน้าที่ 7 จากทั้งหมด 58 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 8] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
ถนนตรัง-ปะเหลียน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
โทร. 0-7557-2030 โทรสาร 0-7522-4947
E-mail : trang1@obec.go.th / webmaster : siriwan_ri@hotmail.com