กลับหน้าแรก

ให้โรงเรียนเอกชนในสังกัดดำเนินการยืนยันสิทธิ์ขอรับการอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี(รายละเอียดดูได้ในระบบ e-office)กลุ่มเอกชน [นำเข้าเมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 2557 อ่าน 60]
ขอแจ้งให้โรงเรียนทุกโรงดำเนินการยืนยันสิทธิ์ขอรับการอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี ในโปรแกรม Psis v.2 ให้แล้วเสร็จภายในเวลา 23.00 น. ของวันที่ 10 มิถุนายน 2557 ....
ประชาสัมพันธ์ข่าวการประกวดวาดภาพและขอเชิญนักเรียนร่วมแข่งขัน [นำเข้าเมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 2557 อ่าน 75]
สมาคมสหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก(ประะทศไทย) กำหนดให้วันที่ 20 พฤศจิกายน ของทุกปีเป็นองค์การสหประชาติให้เป็นวันเด็กสากล จึงกำหนดจัดการประกวดวาดภาพสำหรับเด็กนักเรียนอายุระหว่าง 4-10 ปี ใน "โครงการใส่สี....
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 2557 อ่าน 113]
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จะจัดโครงการขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ และโครงการแข่งขันวาดภาพ(ป.1-6 ) ให้แก่นักเรียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา....
โครงการยาเสพติด [นำเข้าเมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 2557 อ่าน 167]
....
ขอส่งกำหนดการสัมมนาลูกจ้างประจำ วันที่ 5 มิถุนายน 2557 [นำเข้าเมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 2557 อ่าน 258]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง สพป.ตรัง เขต 1 ขอส่งกำหนดการประชุมสัมมนาลูกจ้างประจำ ของเขตพื้นที่การศึกษาฯ ในวันที่ 5 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม....
สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. มอบทุนวิจัย ประจำปี 2557 [นำเข้าเมื่อวันที่ 3 มิ.ย. 2557 อ่าน 162]
....
ขอเรียนเชิญผอ.ร.ร.ในสังกัด/เอกชน ทุกโรงเข้าประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาฯ ครั้งที่ 3/57 วันที่ 5 มิ.ย.57 เวลา 09.00 น. ณโรงแรมวัฒนาพาร์ค [นำเข้าเมื่อวันที่ 3 มิ.ย. 2557 อ่าน 199]
....
โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา ระดับชาติ ประจำปี 2557 [นำเข้าเมื่อวันที่ 3 มิ.ย. 2557 อ่าน 161]
สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาไทยร่วมกับกลุ่มบริษัท ทรู โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา ระดับชาติ ประจำปี 2557 หัวข้อ "วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต" ชิงราวัล ชุดส....
ขอเชิญเช่าบูชาพระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศวิหาร ราคาองค์ละ 99 บาท [นำเข้าเมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 2557 อ่าน 149]
ขอเชิญเช่าบูชาพระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ ราคาองค์ละ 99 บาท เพื่อนำทุนทรัพย์แข่งขันมวยไทยหญิงต้านยาเสพติด (สนใจเช่าบูชา ติดต่อได้ที่กลุ่มอำนวยการ สพป.ตรัง เขต 1)....
โครงการประกวดศิลปกรรมเยาวชนทักษิณ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2557 [นำเข้าเมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 2557 อ่าน 101]
....
สพป.ตรัง เขต 1 ประชาสัพันธ์คะแนนขีดจำกัดล่าง O-NET ประจำปีการศึกษา 2556 ป.6 และ ม.3 [นำเข้าเมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 2557 อ่าน 210]
....
ประกาศรายชื่อนักเรียน สถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทานและได้รับรางวัลชมเชย ประจำปีการศึกษา 2556 [นำเข้าเมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2557 อ่าน 312]
....
การกรอกข้อมูลสำหรับจัดทำบัญชีจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ประจำปีงบประมาณ 2557 [นำเข้าเมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2557 อ่าน 406]
โรงเรียนที่มีรายชื่อ กรุณากรอกข้อมูลสำหรับจัดทำบัญชีจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ประจำปีงบประมาณ 2557 ผ่านทางเว็ปไซต์ http://obecnet.bopp.go.th/ ภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 หากไม่ทำการกรอกถ....
อนุญาตให้ข้าราชการครูลาออก (ร.ร.วัดนางประหลาด) [นำเข้าเมื่อวันที่ 4 พ.ค. 2557 อ่าน 398]
อนุญาตให้ข้าราชการครูลาออก ให้ติดต่อเรื่องขอรับบำเหน็จบำนาญ โดยนำ สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาสมุดธนาคาร สำเนาบัตรประชาชน สำเนาคำสั่ง....
การต่อสัญญาจ้าง [นำเข้าเมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2557 อ่าน 540]
ขอให้ครูอัตราจ้างขั้นวิกฤติ Sp2 เดิม ครูวิทย์-คณิต และพนักงานราชการ ที่ยังไม่ได้จัดส่งสัญญาจ้าง จัดทำสัญญาจ้างพร้อมติดอากรแสตมป์และส่งสำเนาให้ เขตพื้นที่ จำนวน 2 ชุด ด่วน เมื่อสพฐ. โอนงบประมาณ....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 6] กำลังแสดงหน้าที่ 7 จากทั้งหมด 176 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 8] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176
  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
ถนนตรัง-ปะเหลียน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
โทร. 0-7557-2030 โทรสาร 0-7522-4947
E-mail : trang1@obec.go.th / webmaster : siriwan_ri@hotmail.com