กลับหน้าแรก

ปรับปรุงการเปลี่ยนตัว เพ่ิมเติม นักเรียน/ครู ในการแข่งขันทักษะงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 ส.ค. 2557 อ่าน 349]
....
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 [นำเข้าเมื่อวันที่ 20 ส.ค. 2557 อ่าน 178]
....
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกนักเรียนแข่งขันทักษะงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 [นำเข้าเมื่อวันที่ 20 ส.ค. 2557 อ่าน 316]
....
แก้ไขประกาศกลุ่มสาระการงานอาชีพมัธยมศึกษาตอนต้น [นำเข้าเมื่อวันที่ 20 ส.ค. 2557 อ่าน 111]
....
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ตรังรั บสมัครนักเรียนเข้าเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2558 [นำเข้าเมื่อวันที่ 20 ส.ค. 2557 อ่าน 145]
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ตรัง รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2558 โดยกำหนดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ชั้น ม.1 ระหว่างวันที่ 1-30 สิงหาคม 2557 และรับสมัครเข้าเรียน ชั้น ม.4 ระหว....
ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดเกาะมะม่วงบ้านถูกไฟไหม้ [นำเข้าเมื่อวันที่ 20 ส.ค. 2557 อ่าน 89]
เมื่อวันที่ 18 ส.ค.2557 เวลาประมาณ 20.45 น. ได้เกิดไฟไหม้บ้าน ดญ.จันทร์วลัย ละไว้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดเกาะมะม่วง เสียหายหมดทั้งหลัง จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินช่วยเห....
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งาน"สมัชชาคุณธรรมเครือข่ายการศึกษาภาคใต้" [นำเข้าเมื่อวันที่ 20 ส.ค. 2557 อ่าน 87]
โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา สพป.ตรัง เขต 2 ร่วมกับศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) กระทรวงวัฒนธรรม และโรงเรียนคุณธรรมเครือข่ายภาคใต้จัดงาน "สมัชชาคุณธรรมเครือข่ายการศึกษาภาคใต้" ในวันที่ 22 สิงหาคม 2557 ณ โรงเ....
แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมการปรับปรุงข้อมูลในระบบ DMC [นำเข้าเมื่อวันที่ 20 ส.ค. 2557 อ่าน 2520]
-....
แก้ไขประกาศกลุ่มการศึกษาพิเศษ [นำเข้าเมื่อวันที่ 19 ส.ค. 2557 อ่าน 374]
....
แก้ไขสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน [นำเข้าเมื่อวันที่ 18 ส.ค. 2557 อ่าน 489]
....
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกนักเรียนแข่งขันทักษะงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 [นำเข้าเมื่อวันที่ 18 ส.ค. 2557 อ่าน 1025]
....
กิจกรราเยี่ยมบ้านนักเรียน [นำเข้าเมื่อวันที่ 18 ส.ค. 2557 อ่าน 251]
....
การตรวจสอบข้อมูลนักเรียนรายบุคคลในระบบ DMC [นำเข้าเมื่อวันที่ 18 ส.ค. 2557 อ่าน 245]
-....
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกนักเรียนแข่งขันทักษะงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 [นำเข้าเมื่อวันที่ 17 ส.ค. 2557 อ่าน 1044]
....
ขอเชิญคณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศปฏิบัติงานการจัดทำข้อมูลในการแข่งขันทักษะ [นำเข้าเมื่อวันที่ 15 ส.ค. 2557 อ่าน 199]
....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 6] กำลังแสดงหน้าที่ 7 จากทั้งหมด 184 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 8] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184
  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
ถนนตรัง-ปะเหลียน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
โทร. 0-7557-2030 โทรสาร 0-7522-4947
E-mail : trang1@obec.go.th / webmaster : siriwan_ri@hotmail.com