กลับหน้าแรก

รายชื่อเด็กเกิด ตาม ทร. 14 เขตพื้นที่บริการ ของ สพป ตรัง เขต 1 [นำเข้าเมื่อวันที่ 19 ม.ค. 2558 อ่าน 564]
....
การติดต่อประสานงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [นำเข้าเมื่อวันที่ 15 ม.ค. 2558 อ่าน 290]
....
การทดสอบ O-NET ชั้นประถมึกษาปีที่ 6 [นำเข้าเมื่อวันที่ 14 ม.ค. 2558 อ่าน 779]
ด้วยขณะนี้ยังมีโรงเรียนที่เป็นสนามสอบยังไม่ส่งคณะกรรมการดำเนินการสอบของโรงเรียนมาให้ศูนสอบ ตรังเขต 1 จำนวน 13 สนามสอบ ขอให้โรงเรียนดำเนินการโด ยด่วน เพื่อดำเนินการด้านการเงิน ให้ดูคำสั่งฉบับร่างได....
ด่วนที่สุด แจ้งเลื่อนพิธีมอบเกียรติบัตรสถานศึกษาพอเพียง [นำเข้าเมื่อวันที่ 14 ม.ค. 2558 อ่าน 301]
....
โครงการ Thailand ICT Youth Challenge 2014 [นำเข้าเมื่อวันที่ 14 ม.ค. 2558 อ่าน 143]
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพฐ. ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย ได้กำหนดจัดกิจกรรม โครงการ Thailand ICT Youth Challenge 2014 ภายใต้แนงคิดหลัก "เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโ....
การจัดกิจกรรมรณรงค์และปลูกฝังจิตสำนึกค่านิยม 12 ประการ [นำเข้าเมื่อวันที่ 14 ม.ค. 2558 อ่าน 246]
กระทรวงศึกษาธิการ จัดกิจกรรมรณรงค์และปลูกฝังจิตสำนึกค่านิยม 12 ประการ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชน ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดการประพันธ์เพลงค่านิยม 12 ประการ และกา....
โครงการการศึกษาไทยก้าวไกลสู่อาเซียน [นำเข้าเมื่อวันที่ 14 ม.ค. 2558 อ่าน 176]
กระทรวงศึกษาธิการ กำหนดจัดโครงการการศึกษาไทยก้าวไกลสู่อาเซียน ซึ่งจะดำเนินการในรูปแบบอาเซียนสัญจร 4 ภูมิภาคและกรุงเทพ ระหว่างเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2558 กิจกรรมประกอบด้วย 1.การเสวนาทางวิชาการ 2.การแข่....
นโยบายปี 2558 เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ [นำเข้าเมื่อวันที่ 13 ม.ค. 2558 อ่าน 556]
....
การเปลี่ยนตัว การแก้ไขชื่อนักเรียน/ครูผู้ฝึกสอน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 [นำเข้าเมื่อวันที่ 13 ม.ค. 2558 อ่าน 120]
....
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ปี 2558 [นำเข้าเมื่อวันที่ 13 ม.ค. 2558 อ่าน 152]
....
ด่วนที่สุด การส่งผลงานการวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา [นำเข้าเมื่อวันที่ 13 ม.ค. 2558 อ่าน 233]
....
การประเมินเพื่อคงสภาพเป็นบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย [นำเข้าเมื่อวันที่ 13 ม.ค. 2558 อ่าน 195]
....
บัญชีรายชื่อโรงเรียนที่เข้าประชุมอบรมการจัดจ้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างงบประมาณปี 2558 โดยวิธีประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 12 ม.ค. 2558 อ่าน 334]
....
การดำเนินโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ประจำปี พ.ศ.2558 [นำเข้าเมื่อวันที่ 12 ม.ค. 2558 อ่าน 174]
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จัดทำโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ประจำปี พ.ศ.2558 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญกำลังใจให้กับสถานศึกษาที่ให้ควา....
ด่วนที่สุด ขอให้ประธานกลุ่มโรงเรียนมารับโครงการฯ จำนวน 4 โครงการ [นำเข้าเมื่อวันที่ 9 ม.ค. 2558 อ่าน 179]
....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 6] กำลังแสดงหน้าที่ 7 จากทั้งหมด 53 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 8] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
ถนนตรัง-ปะเหลียน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
โทร. 0-7557-2030 โทรสาร 0-7522-4947
E-mail : trang1@obec.go.th / webmaster : siriwan_ri@hotmail.com