กลับหน้าแรก

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย [นำเข้าเมื่อวันที่ 29 เม.ย. 2557 อ่าน 368]
....
แจ้งการโอนเงินค่าจ้าง [นำเข้าเมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2557 อ่าน 369]
....
แจ้งโอนเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ 2555 [นำเข้าเมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2557 อ่าน 657]
....
แจ้งการโอนเงินสวัสดิการการศึกษาบุตร [นำเข้าเมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2557 อ่าน 155]
....
แจ้งการโอนเงินค่ารักษาพยาบาล [นำเข้าเมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2557 อ่าน 113]
....
ขณะนี้เงินโบนัสของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด โอนเข้าเรียบร้อยแล้ว [นำเข้าเมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2557 อ่าน 588]
....
โครงการประกวดวาดภาพเยาวชน ชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2557 [นำเข้าเมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2557 อ่าน 58]
บริษัท นานมี จำกัด ได้จัดโครงการประกวดวาดภาพเยาวชน ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในหัวข้อ "ใต้ร่มพระบารมี" ครั้งที่ 9 ประจำปี 2557 เพื่อเป็นการถ่ายทอดเอกลักษณ์ความเป็นไทย ผ....
การตั้งงบประมาณโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ตามภาวะเศรษฐกิจ [นำเข้าเมื่อวันที่ 24 เม.ย. 2557 อ่าน 367]
....
สกสค.ประกาศผลการคัดเลือกทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปี 2557 [นำเข้าเมื่อวันที่ 23 เม.ย. 2557 อ่าน 240]
....
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม [นำเข้าเมื่อวันที่ 23 เม.ย. 2557 อ่าน 419]
ด้วย สพฐ. แจ้งว่า มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เป็นมูลนิธิที่ดำเนินงานมาเป็นเวลากว่า 19 ปี และเล็งเห็นความสำคัญของครูผู้สอนทั้งครูโรงเรียนต้นทาง และครูโรงเรียนปลายทาง จึงกำหนดจัดการอบรมโครงการแลก....
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการเสวนา "มิติการพัฒนาครูในศตวรรษที่ 21" [นำเข้าเมื่อวันที่ 23 เม.ย. 2557 อ่าน 264]
ด้วย สพฐ. แจ้งว่า เป็นผู้รับผิดชอบจัดงานมหกรรมรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 3 - 5 พฤษภาคม 2557 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีเจตนารมณ์ในก....
ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรม [นำเข้าเมื่อวันที่ 23 เม.ย. 2557 อ่าน 395]
ด้วยสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข แจ้งว่า มีโครงการจัดอบรมเสริมสร้างทักษะในเด็กพิเศษ เรื่่อง "ออทิสติกฝึกได้ถ้ารู้เทคนิค" ระหว่างวันที่ 3 - 4 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องปร....
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม [นำเข้าเมื่อวันที่ 23 เม.ย. 2557 อ่าน 324]
ด้วยคณะอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง แจ้งว่า ได้จัดทำโครงการการบริหารทางวิชาการสู่สังคม ในรูปแบบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาระบบการจัดการและควบคุมสุขลักษณะที่ด....
ด่วนที่สุด ประมาณราคาค่าวัสดุ และค่าแรง ประจำปีงบประมาณ 2557 [นำเข้าเมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2557 อ่าน 245]
ส่งประมาณราคาค่าวัสดุ และค่าแรง ประจำปีงบประมาณ 2557 ใช้ในการประมาณราคาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารสิ่งก่อสร้าง และเกี่ยวกับไฟฟ้า ประปา....
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมลูกเสือวิชาการบันเทิงในกองลูกเสือ [นำเข้าเมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2557 อ่าน 197]
....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 6] กำลังแสดงหน้าที่ 7 จากทั้งหมด 175 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 8] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
ถนนตรัง-ปะเหลียน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
โทร. 0-7557-2030 โทรสาร 0-7522-4947
E-mail : trang1@obec.go.th / webmaster : siriwan_ri@hotmail.com