กลับหน้าแรก

โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎ์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 25 ส.ค. 2557 อ่าน 184]
....
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ กำหนดวันเข้าเฝ้าฯ รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2556 [นำเข้าเมื่อวันที่ 25 ส.ค. 2557 อ่าน 187]
....
ด่วนที่สุด ! แจ้งกำหนดการนิเทศติดตามฯการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ PBL ชั้น ป.3 ของครูกลุ่มย่านตาขาวฯและกลุ่มปะเหลียน [นำเข้าเมื่อวันที่ 24 ส.ค. 2557 อ่าน 180]
ตามที่ได้แจ้งเลื่อนการนิเทศ การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ PBL ชั้น ป.3 จากวันที่ 18 -19 สิงหาคม 2557 ออกไปนั้น ในการนี้ได้กำหนดการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้ของครูที่ผ่านการอบรมของกลุ่มย่านตาวขา....
แก้ไขประกาศกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มัธยมต้น และ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 22 ส.ค. 2557 อ่าน 280]
....
ส่งตารางการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ตรัง เขต 1 [นำเข้าเมื่อวันที่ 22 ส.ค. 2557 อ่าน 1039]
....
ด่วน โรงเรียนกรอกรายชื่อนักเรียนชั้น ป.6 ม.3 สำหรับการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557 [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 ส.ค. 2557 อ่าน 341]
....
ปรับปรุงประกาศ [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 ส.ค. 2557 อ่าน 315]
....
ขอเชิญประชุม [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 ส.ค. 2557 อ่าน 314]
....
แต่งตั้งคณะกรรมการฯงานศิลปหัตกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ฉบับแก้ไข [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 ส.ค. 2557 อ่าน 600]
-....
การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2557 ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 ส.ค. 2557 อ่าน 117]
....
ปรับปรุงการเปลี่ยนตัว เพ่ิมเติม นักเรียน/ครู ในการแข่งขันทักษะงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 ส.ค. 2557 อ่าน 353]
....
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 [นำเข้าเมื่อวันที่ 20 ส.ค. 2557 อ่าน 182]
....
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกนักเรียนแข่งขันทักษะงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 [นำเข้าเมื่อวันที่ 20 ส.ค. 2557 อ่าน 322]
....
แก้ไขประกาศกลุ่มสาระการงานอาชีพมัธยมศึกษาตอนต้น [นำเข้าเมื่อวันที่ 20 ส.ค. 2557 อ่าน 115]
....
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ตรังรั บสมัครนักเรียนเข้าเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2558 [นำเข้าเมื่อวันที่ 20 ส.ค. 2557 อ่าน 158]
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ตรัง รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2558 โดยกำหนดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ชั้น ม.1 ระหว่างวันที่ 1-30 สิงหาคม 2557 และรับสมัครเข้าเรียน ชั้น ม.4 ระหว....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 6] กำลังแสดงหน้าที่ 7 จากทั้งหมด 185 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 8] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185
  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
ถนนตรัง-ปะเหลียน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
โทร. 0-7557-2030 โทรสาร 0-7522-4947
E-mail : trang1@obec.go.th / webmaster : siriwan_ri@hotmail.com