กลับหน้าแรก

ด่วนที่สุด ขอเลื่อนการแข่งขันภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรษที่ ๒๑ [นำเข้าเมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2557 อ่าน 120]
....
โครงการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา [นำเข้าเมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2557 อ่าน 96]
....
ขอให้ทุกโรงเรียนรายงานผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ [นำเข้าเมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2557 อ่าน 823]
ขอให้ทุกโรงเรียนรายงานผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ ....
ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 17 [นำเข้าเมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2557 อ่าน 87]
....
งานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2557 [นำเข้าเมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2557 อ่าน 93]
....
การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก พ.ศ. 2557 - 2560 [นำเข้าเมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2557 อ่าน 173]
....
การขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคล(ข้อมูล 10 มิถุนายน 2557) ร.ร.เอกชน [นำเข้าเมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2557 อ่าน 109]
....
โครงการยาเสพติด [นำเข้าเมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2557 อ่าน 169]
....
สพป.เพชรบรูณ์ เขต 3 แจ้งประกาศเรื่อง การเปลี่ยนชื่อสถานศึกษา [นำเข้าเมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2557 อ่าน 44]
....
สพป.นครพนม เขต 1 แจ้งประกาศเรื่อง การเปลี่ยนชื่อสถานศึกษา [นำเข้าเมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2557 อ่าน 33]
....
สพป.ราชบุรี เขต 1 แจ้งประกาศเรื่องการเปลี่ยนชื่อโรงเรียน [นำเข้าเมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2557 อ่าน 37]
....
สพป.ลำปาง เขต 1 แจ้งประกาศเรื่อง การรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน [นำเข้าเมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2557 อ่าน 32]
....
สพป.เพชรบรูณ์ เขต 3 แจ้งประกาศเรื่อง การรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน [นำเข้าเมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2557 อ่าน 22]
....
สพป.สกลนคร เขต 2 แจ้งประกาศเรื่องการเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน [นำเข้าเมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2557 อ่าน 36]
....
ขอเชิญร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (๒๖ มิถุนายน) ประจำปี ๒๕๕๗ [นำเข้าเมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2557 อ่าน 73]
....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 6] กำลังแสดงหน้าที่ 7 จากทั้งหมด 179 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 8] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179
  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
ถนนตรัง-ปะเหลียน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
โทร. 0-7557-2030 โทรสาร 0-7522-4947
E-mail : trang1@obec.go.th / webmaster : siriwan_ri@hotmail.com