กลับหน้าแรก

โครงการส่งเสริมทักษะด้านดนตรี นาฏศิลป์ไทยและพ้ืนบ้าน [นำเข้าเมื่อวันที่ 28 ก.ค. 2557 อ่าน 113]
....
ขอให้โรงเรียนตรวจสอบข้อมูลในระบบ EMIS [นำเข้าเมื่อวันที่ 28 ก.ค. 2557 อ่าน 235]
-....
ขอเชิญลูกจ้างชั่วคราว(ทุกงบจ้าง) สังกัด สพฐ. ประชุม ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 [นำเข้าเมื่อวันที่ 28 ก.ค. 2557 อ่าน 757]
....
โครงการอบรมวิทยากรสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา [นำเข้าเมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2557 อ่าน 385]
....
แสดงความจำนงขอเข้ารับการประเมินนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2557 ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา [นำเข้าเมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2557 อ่าน 128]
....
การอบรม OBEC e-office [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 ก.ค. 2557 อ่าน 677]
....
การแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ครั้งที่ 13 [นำเข้าเมื่อวันที่ 18 ก.ค. 2557 อ่าน 176]
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งปะรเทศไทย (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกำหนดจัด การแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ครั้งที่ 13 รอบคัดเลือก ระดับภูมิภาค ระหว่างเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม 2557 เพื่อคัด....
แจ้ง เรื่อง การประชุมสัมมนาเครือข่ายองค์คณะบุคคล [นำเข้าเมื่อวันที่ 17 ก.ค. 2557 อ่าน 139]
....
สพป.นครนายก แจ้งประกาสเรื่อง การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน [นำเข้าเมื่อวันที่ 17 ก.ค. 2557 อ่าน 73]
....
สพป.ชุมพร เขต 1 แจ้งประกาศ เรื่อง การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน [นำเข้าเมื่อวันที่ 17 ก.ค. 2557 อ่าน 69]
....
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 มีมติเห็นชอบให้เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน [นำเข้าเมื่อวันที่ 17 ก.ค. 2557 อ่าน 71]
....
ประกาศการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฎิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ.2557 [นำเข้าเมื่อวันที่ 16 ก.ค. 2557 อ่าน 280]
....
ขอเชิญร่วมสวดพระอภิธรรมศพมารดา นายพยุงศักดิ์ กัญจนโรจน์ รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 วันที่ 20 ก.ค.2557 ณ วัดบ้านสวน อ.เมือง จ.พัทลุง [นำเข้าเมื่อวันที่ 15 ก.ค. 2557 อ่าน 126]
เชิญชวน ผบ.สพป.ตรัง เขต 1, ผบ.สถานศึกษา,ข้าราชการ,เจ้าหน้าที่ สพป.ตรัง เขต 1 ทุกท่านร่วมสวดพระอภิธรรมศพมารดา นายพยุงศักดิ์ กัญจนโรจน์ รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 วันที่ 20 กรกฎาคม 2557 เวลา 17.00 น. ณ วัดบ้....
ส่งแบบเก็บข้อมูลเพิ่มเติมโรงเรียนดีศรีตำบล [นำเข้าเมื่อวันที่ 10 ก.ค. 2557 อ่าน 280]
....
การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระหว่างโรงเรียน โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย Yorwor Mathenmatics (YMSC 2014) [นำเข้าเมื่อวันที่ 10 ก.ค. 2557 อ่าน 337]
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย กำหนดจัดโครงการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระหว่างโรงเรียน โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย Yorwor Mathematics (YMSC 2014) ชิงถ้วยรางวัล พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรั....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 6] กำลังแสดงหน้าที่ 7 จากทั้งหมด 181 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 8] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181
  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
ถนนตรัง-ปะเหลียน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
โทร. 0-7557-2030 โทรสาร 0-7522-4947
E-mail : trang1@obec.go.th / webmaster : siriwan_ri@hotmail.com