กลับหน้าแรก

วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ [นำเข้าเมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2556 อ่าน 442]
นายสาธร นราวิสุทธิ์ รอง ผวจ.ตรัง ประธานพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2556 จังหวัดตรัง เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีสามัคคีในหมู่คณ....
กีฬา-กรีฑา กลุ่มโรงเรียนไพรสวรรค์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2556 อ่าน 391]
นายพยุงศักดิ์ กัญจนโรจน์ รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 เป็นประธานการแข่งขันกีฬา-กรีฑา กลุ่มโรงเรียนไพรสวรค์ โดยมีข้าราชการครู/บุคลากร/นักเรียนและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี รู้จักแ....
กลุ่มโรงเรียนหาดสำราญ [นำเข้าเมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 2556 อ่าน 443]
นายวินัย ทองรัตน์ ผอ.สพป.ตรังเขต1 ประธานการประชุมและบรรยายพิเศษการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรกลุ่มโรงเรียนหาดสำราญ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ขวัญและกำลังใจ รับทราบปัญหา ทุกภาคส่วนร่วมกันพัฒนาการศ....
ประชุมกลุ่มโรงเรียนทับเที่ยงและหนองตรุด-นาท่าม [นำเข้าเมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 2556 อ่าน 388]
นายวินัย ทองรัตน์ ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 ประธานการประชุมและบรรยายพิเศษการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรกลุ่มโรงเรียนทับเที่ยงและหนองตรุด-นาท่าม เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ขวัญและกำลังใจ รับทราบปัญหา ทุกภ....
ประเมินผลการบริหารจัดการ สพป.ตรัง เขต 1 [นำเข้าเมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 2556 อ่าน 453]
นายชูชาติ ทรัพย์มาก ข้าราชการบำนาญ ประธาน นายเชาวฤทธิ์ จงเกษกรณ์ ศน.เชี่ยวชาญ สพม. เขต 42 และนางสุนีย์ สิทธิชนะ สำนักติดตามประเมินผลฯ ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของ สพป.ตรัง เขต 1 ตามกลยุทธ์ สพฐ....
ประชุมกลุ่มทุ่งค่ายเกาะเปีย [นำเข้าเมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2556 อ่าน 336]
นายวินัย ทองรัตน์ ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 ประธานการประชุมและบรรยายพิเศษการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรกลุ่มโรงเรียนทุ่งค่ายเกาะเปียะ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ขวัญและกำลังใจ รับทราบปัญหา ทุกภาคส่วนร่วมก....
มอบสารานุกรมไทย [นำเข้าเมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2556 อ่าน 358]
นายพยุงศักดิ์ กัญจนโรจน์ รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 ประธานพิธีมอบสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชนฯ โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ฉบับพระราชทาน เล่มที่ 37 ให้กับนักเรียนในจังหวัดตรัง จำนวน 87 โร....
พัฒนาการเีรียนรู้เด็กปฐมวัย [นำเข้าเมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2556 อ่าน 354]
นายสมมาตร์ สุวรรณทวี รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมครูปฐมวัยร่วมกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และร่วมเป็นวิทยากรกับนางปฏิชาติ หนูนุ่ม ณ ศูนย์ปฐมวัยต้นแบบเครือข่าย ณ โรงเรียนบ้านหนองเรี้ย บ้าน....
ประชุมกลุ่มโรงเรียนทุ่งยาว [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 2556 อ่าน 402]
นายวินัย ทองรัตน์ ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 ประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการประชุมเสริมสร้างการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรกลุ่มโรงเรียนทุ่งยาว สร้างความสัมพันธ์ ขวัญกำลังใจ พัฒนาความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงาน เพื่....
แข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ [นำเข้าเมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 2556 อ่าน 403]
นายพยุงศักดิ์ กัญจนโรจน์ รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 ประธานพิธีเปิดการแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ ประจำปี 2556 (Impromptu Speech 2013) นักเรียนในสังกัด เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ ความสามารถ การสื่อสารภา....
ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ-เนตรนารี [นำเข้าเมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 2556 อ่าน 339]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 จัดกิจกรรมประกวดระเบียบแถวลูกเสืือ-เนตรนารี ระดับจังหวัด เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมประกวดฯ ระดับประเทศในวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ณ ลานพระบรมรูปทรงม้า กรุงเ....
ประชุมกลุ่มโรงเรียนสายชลสัมพันธ์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 2556 อ่าน 258]
นายวินัย ทองรัตน์ ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 ประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการประชุมกลุ่มโรงเรียนสายชลสัมพันธ์มอบนโยบาย/กรอบพัฒนาการศึกษาให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 100 คน ได้พัฒนาศักยภาพสามารถจัดการเรี....
ประชุมกลุ่มไพรสวรรค์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 2556 อ่าน 326]
นายวินัย ทองรัตน์ ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 ประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษมอบนโยบายการศึกษาแก่ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาของกลุ่มโรงเรียนไพรสวรรค์ เพื่อประสิทธิภาพในการเรียนการสอน ความก้าวหน้าและสิทธิประโยช....
พัฒนาลูกจ้างประจำ [นำเข้าเมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 2556 อ่าน 405]
นายวินัย ทองรัตน์ ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 ประธานการประชุมสัมมนาพัฒนาศักยภาพลูกจ้างประจำในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 97 คน ในสังกัด เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านการปฏิบัติงานในหน้า....
พัฒนาครูวิทยาศาสตร์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 2556 อ่าน 502]
นายสมมาตร์ สุวรรณทวี รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 ประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการอบรมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาครูวิทยาศาตร์ระดับประถมศึกษาด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ที่สะท้อนธรรมชาติของวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี" เพื่อเพ....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 6] กำลังแสดงหน้าที่ 7 จากทั้งหมด 25 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 8] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
ถนนตรัง-ปะเหลียน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
โทร. 0-7557-2030 โทรสาร 0-7522-4947
E-mail : trang1@obec.go.th / webmaster : siriwan_ri@hotmail.com