กลับหน้าแรก

ปั่นปันรักเพื่อน้องและสิ่งแวดล้อม [นำเข้าเมื่อวันที่ 15 ก.ค. 2556 อ่าน 353]
นายธีระยุทธ เอี่ยมตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ประธานพิธีมอบจักรยานแก่นักเรียนในจังหวัดตรัง จำนวน 100 คัน โครงการดีแทคปั่นปันรักเพื่อน้องและสิ่งแวดล้อม ปี 5 โดยนักเรียนประกวดเรียงความเรื่อง "ทำไมหน....
ประชุมกลุ่มโรงเรียนวชิรมิตร [นำเข้าเมื่อวันที่ 9 ก.ค. 2556 อ่าน 431]
นายวินัย ทองรัตน์ ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 ประธานการประชุมและบรรยายพิเศษการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรกลุ่มโรงเรียนวชิรมิตร เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ขวัญและกำลังใจ รับทราบปัญหา ทุกภาคส่วนร่วมกันพัฒนาก....
เตรียมความพร้อมด้านภัยธรรมชาติ [นำเข้าเมื่อวันที่ 9 ก.ค. 2556 อ่าน 428]
นายวินัย ทองรัตน์ ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 ประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการประชุมอบรมเตรียมความพร้อมด้านภัยภิบัติทางธรรมชาติ แก่โรงเรียนในสังกัดเพื่อเตรียมการสังเกตการณ์ เตรียมรับ หากเกิดภัยธรรมชาติทุกรูปแบบ ....
ประชุมโรงเรียนย่านตาขาว ทุ่งกระบือ [นำเข้าเมื่อวันที่ 8 ก.ค. 2556 อ่าน 398]
นายวินัย ทองรัตน์ ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 ประธานการประชุมและบรรยายพิเศษการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรกลุ่มโรงเรียนย่านตาขาว ทุ่งกระบือ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ขวัญและกำลังใจ รับทราบปัญหา ทุกภาคส่วนร่....
พัฒนาเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ [นำเข้าเมื่อวันที่ 5 ก.ค. 2556 อ่าน 666]
นายวินัย ทองรัตน์ ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 บรรยายพิเศษชี้แจงแนวทางการพัฒนาต่อเนื่องในการเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ(เยียวยา) แก่ข้าราชการครูในสังกัด สพป.ตรัง เขต 1 และ เขต 2 จำนวน 200 คน ให้ได้รับการพัฒน....
อบรมครูคณิตศาสตร์โรงเรียนขนาดเล็ก [นำเข้าเมื่อวันที่ 5 ก.ค. 2556 อ่าน 512]
นายวินัย ทองรัตน์ ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 ประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนคณิตศาสตร์เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ ของนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด สพป.ตรัง เขต 1 เพื่อพัฒนายกร....
ค่ายสร้างสรรค์สติปัญญา [นำเข้าเมื่อวันที่ 4 ก.ค. 2556 อ่าน 399]
นายวินัย ทองรัตน์ ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 ประธานพิธีเปิดค่ายสร้างสรรค์สติปัญญานักเรียนพิเศษเรียนร่วม/เรียนรวม ระดับประถมศึกษาในสังกัด เพื่อพัฒนานักเรียนพิเศษให้มีคุณภาพชีวิตทักษะทางสังคม และวิชาการที่เหมาะส....
งานฉลองเพาะปัญญา 100 ปี [นำเข้าเมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2556 อ่าน 584]
นายสาธร นราวิสุทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ประธานพิธีงานฉลองเพาะปัญญา 100 ปี ร.ร.เพาะปัญญาในพระอุปถัมภ์ฯ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเจ้าภคิ....
วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ [นำเข้าเมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2556 อ่าน 468]
นายสาธร นราวิสุทธิ์ รอง ผวจ.ตรัง ประธานพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2556 จังหวัดตรัง เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีสามัคคีในหมู่คณ....
กีฬา-กรีฑา กลุ่มโรงเรียนไพรสวรรค์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2556 อ่าน 431]
นายพยุงศักดิ์ กัญจนโรจน์ รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 เป็นประธานการแข่งขันกีฬา-กรีฑา กลุ่มโรงเรียนไพรสวรค์ โดยมีข้าราชการครู/บุคลากร/นักเรียนและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี รู้จักแ....
กลุ่มโรงเรียนหาดสำราญ [นำเข้าเมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 2556 อ่าน 486]
นายวินัย ทองรัตน์ ผอ.สพป.ตรังเขต1 ประธานการประชุมและบรรยายพิเศษการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรกลุ่มโรงเรียนหาดสำราญ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ขวัญและกำลังใจ รับทราบปัญหา ทุกภาคส่วนร่วมกันพัฒนาการศ....
ประชุมกลุ่มโรงเรียนทับเที่ยงและหนองตรุด-นาท่าม [นำเข้าเมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 2556 อ่าน 431]
นายวินัย ทองรัตน์ ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 ประธานการประชุมและบรรยายพิเศษการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรกลุ่มโรงเรียนทับเที่ยงและหนองตรุด-นาท่าม เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ขวัญและกำลังใจ รับทราบปัญหา ทุกภ....
ประเมินผลการบริหารจัดการ สพป.ตรัง เขต 1 [นำเข้าเมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 2556 อ่าน 485]
นายชูชาติ ทรัพย์มาก ข้าราชการบำนาญ ประธาน นายเชาวฤทธิ์ จงเกษกรณ์ ศน.เชี่ยวชาญ สพม. เขต 42 และนางสุนีย์ สิทธิชนะ สำนักติดตามประเมินผลฯ ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของ สพป.ตรัง เขต 1 ตามกลยุทธ์ สพฐ....
ประชุมกลุ่มทุ่งค่ายเกาะเปีย [นำเข้าเมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2556 อ่าน 360]
นายวินัย ทองรัตน์ ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 ประธานการประชุมและบรรยายพิเศษการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรกลุ่มโรงเรียนทุ่งค่ายเกาะเปียะ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ขวัญและกำลังใจ รับทราบปัญหา ทุกภาคส่วนร่วมก....
มอบสารานุกรมไทย [นำเข้าเมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2556 อ่าน 388]
นายพยุงศักดิ์ กัญจนโรจน์ รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 ประธานพิธีมอบสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชนฯ โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ฉบับพระราชทาน เล่มที่ 37 ให้กับนักเรียนในจังหวัดตรัง จำนวน 87 โร....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 6] กำลังแสดงหน้าที่ 7 จากทั้งหมด 26 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 8] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
ถนนตรัง-ปะเหลียน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
โทร. 0-7557-2030 โทรสาร 0-7522-4947
E-mail : trang1@obec.go.th / webmaster : siriwan_ri@hotmail.com